Institut moderní politiky

Cílem Institutu moderní politiky iSTAR je formulovat myšlenky a vize liberální středové politiky. Představitel politiky středu musí o věcech přemýšlet v souvislostech a hledat správnou cestu. Věcem rozumět, umět argumentačně obhájit racionální, byť ne zrovna populární názory jako protipól líbivých, ale zcestných hesel a návodů.Moderní středová politika musí být dynamická, stojící si pevně za tím, co považuje za správné, ale naslouchající a schopná kdykoli podstoupit argumentační souboj. Jsme přesvědčeni, že právě taková řešení do naší politiky přinesou zpět slušnost a morálku.

Účastníci konference

15/3/2024

Noví světoví policajti? Mezinárodní řád po globálním volebním roce 2024

Jarní konference institutu se ve třech panelech bude zabývat změnami mezinárodního prostředí. V prvním panelu probereme měnící se roli USA jako “světového policajta”, ve druhém panelu se podíváme na potenciální nové “světové policajty” a jejich ambice v rodícím se multipolárním světě. Hosté třetího panelu se zaměří na varianty možného vývoje po globálním supervolebním roce 2024.

Účastníci konference v debatě

06/10/2023

Na regionech záleží... ?

Říjnová konference se bude věnovat regionům. Představí problematiku regionů a vztahu centra vs. periferie v obecné rovině, aby navázala detailním a na datech založeným představením vybraných nerovností a problematických oblastí, kterými české regiony trpí. Poté nabídne konkrétní kroky a rozhodnutí, kterými se regionální disparity snaží vyrovnávat v zahraničí. Zástupci představí své „best practices“, které by se potenciálně daly aplikovat rovněž v českém kontextu. V posledním panelu pak zasednou představitelé všech relevantních politických úrovní rozhodovacího procesu a budou diskutovat cesty, po kterých by se Česko mělo vydat, aby se své regionální nerovnosti začalo snažit vyrovnávat.

Účastníci konference při konverzaci

20/09/2023

Umělá inteligence a volby I.

Zářijová konference Institutu moderní politiky iSTAR se bude věnovat umělé inteligenci v souvislosti s tématikou voleb. V rámci konference budou představeny potenciální výhody i rizika spojená s využíváním AI spolu se změnami, které umělá inteligence znamená pro scénu fake news a dezinformací, a možnosti obrany ať už v podobě kodexu pro využívání AI v politických kampaních či ověřování pravosti předvolebních materiálů. Diskutovány budou nejen možné dopady AI na volby, ale i její potenciální vliv na volby v ČR. Během konference si představíme také umělou inteligenci a její možnosti v praxi. 

Účastníci konference v debatě

17/3/2023

Euro – hrozba, nebo příležitost?

Další z konferencí Institutu moderní politiky iSTAR v roce 2023 se bude věnovat problematice eura, a to hned z několika pohledů. Panelisté budou diskutovat politické a ekonomické souvislosti oficiální měny eurozóny a mimo jiné se zaměří na důvody a argumenty pro či proti přijetí eura v České republice. Konference s mezinárodním rozměrem se zaměří také na zkušenost s přijímáním a fungováním této měny ve vybraných státech Evropské unie. Cílem plánované konference je tak nabídnout daty a zkušenostmi podložený pohled na problematiku eura a eurozóny a shrnout přesvědčivé argumenty pro či proti přijetí společné evropské měny v Česku.

Naše nejnovější publikace

REGIONY
Brožura

EURO
Brožura

INSOLVENCE
Analýza

Kdo jsme

PROJEKTOVÝ TÝM

Jan Farský
ředitel
farsky@i-star.cz
602 721 229

Tereza Dundáčková
projektová manažerka
dundackova@i-star.cz
724 968 213

SPRÁVNÍ RADA

Barbora Urbanová
předsedkyně Správní rady
poslankyně
urbanova@i-star.cz

David Smoljak
člen Správní rady
senátor

Martin Dvořák
člen Správní rady
ministr pro
evropské záležitosti

Dana Drábová
členka Správní rady
místostarostka obce Pyšely

Michaela Matoušková
členka Správní rady
náměstkyně hejtmana Pardubického kraje
starostka obce Řečany nad Labem

ANALYTICKÝ TÝM

Veronika Ilková, analytička istar

Veronika Ilková
analytička
ilkova@i-star.cz

Adam Volt, analytik istar

Jáchym Růžička
analytik

Lucie Hofmanová, analytička istar

Lucie Hofmanová
analytička

Adam Volt, analytik istar

Adam Volt
analytik

Co se děje na Facebooku

Newsletter

Přihlašte se k odběru novinek