Institut
moderní
politiky

Cílem Institutu moderní politiky iSTAR je formulovat myšlenky a vize liberální středové politiky. Představitel politiky středu musí o věcech přemýšlet v souvislostech a hledat správnou cestu. Věcem rozumět, umět argumentačně obhájit racionální, byť ne zrovna populární názory jako protipól líbivých, ale zcestných hesel a návodů.

Moderní středová politika musí být dynamická, stojící si pevně za tím, co považuje za správné, ale naslouchající a schopná kdykoli podstoupit argumentační souboj. Jsme přesvědčeni, že právě taková řešení do naší politiky přinesou zpět slušnost a morálku.

Účastníci konference v debatě

17/3/2023

Euro – hrozba, nebo příležitost?

Další z konferencí Institutu moderní politiky iSTAR v roce 2023 se bude věnovat problematice eura, a to hned z několika pohledů. Panelisté budou diskutovat politické a ekonomické souvislosti oficiální měny eurozóny a mimo jiné se zaměří na důvody a argumenty pro či proti přijetí eura v České republice. Konference s mezinárodním rozměrem se zaměří také na zkušenost s přijímáním a fungováním této měny ve vybraných státech Evropské unie. Cílem plánované konference je tak nabídnout daty a zkušenostmi podložený pohled na problematiku eura a eurozóny a shrnout přesvědčivé argumenty pro či proti přijetí společné evropské měny v Česku.

Vlajky zemí a mezinárodních organizací

16/2/2023

Předsednictví EU skončilo, Evropa jako úkol trvá

První konference Institutu moderní politiky iSTAR v roce 2023 se bude věnovat nedávno dokončenému českému předsednictví Evropské unii. Jaké Češi zanechali stopy v Evropské unii a máme být na co pyšní? Předáním předsednického praporu Švédsku naše členství v Evropské unii v žádném případě nekončí, Evropa jako úkol trvá.

Účastníci konference při konverzaci

14/10/2022

Energie nad zlato

Konference “Energie nad zlato” se zaměří na hned několik zcela aktuálních otázek ohledně energií. Panelisté se budou věnovat nejen příčinám a důsledkům vysokých cen energií, ale debatována bude také energetická soběstačnost a nezávislost, komunitní energetika nebo celoevropské řešení současné energetické krize. Konference bude rozdělena na tři tematické panely. První se pokusí rozklíčovat příčiny současného stavu, především vysokých cen energií, druhý zodpoví, jaká řešení se v současnosti nabízejí a jaká pomoc se rýsuje na evropské úrovni a třetí panel nejen na příkladech konkrétních obcí nabídne pohled na tzv. komunitní energetiku.

Řečník konference s moderátorkou

25/3/2022

Od montovny k mozkovně

Jak udělat z montovny mozkovnu? Stát, který je mozkovnou, je moderní stát, pro něž je věda a výzkum prioritou a který nebojí se inovací. Stát, který využívá nejnovější technologie k tomu, aby občanům usnadnil život a fungoval maximálně efektivně. Stát, který usnadňuje vznik disruptivních start-upů, podporuje je v jejich začátcích, a ve kterém následně tyto úspěšné společnosti zůstávají a podílejí se na tvorbě hrubého domácího produktu. Stát, který investuje do rozvoje sektorů s vysokou přidanou hodnotou a který drží krok se světovými digitálními leadery. Proč takový stát chtít? Jaké má výhody? A jak se v takový stát může Česko proměnit

Naše nejnovější publikace

EURO - připravujeme
Brožura

ENERGIE - připravujeme
Brožura

Kdo jsme

PROJEKTOVÝ TÝM

Jan Farský
ředitel
farsky@i-star.cz
602 721 229

Tereza Dundáčková
projektová manažerka
dundackova@i-star.cz
724 968 213

Tomáš Spáčil
projektový manažer
spacil@i-star.cz
777 796 033

SPRÁVNÍ RADA

Barbora Urbanová
předsedkyně Správní rady
poslankyně
urbanova@i-star.cz

David Smoljak
člen Správní rady
senátor

Martin Dvořák
člen Správní rady
ministr pro
evropské záležitosti

Dana Drábová
členka Správní rady
místostarostka obce Pyšely

Michaela Matoušková
členka Správní rady
náměstkyně hejtmana Pardubického kraje
starostka obce Řečany nad Labem

ANALYTICKÝ TÝM

Veronika Ilková
analytička
ilkova@i-star.cz
725 745 212

Lucie Hofmanová
analytička

Adam Volt
analytik

Co se děje na Facebooku

Newsletter

Přihlašte se k odběru novinek