Institut moderní politiky

Cílem Institutu moderní politiky iSTAR je formulovat myšlenky a vize liberální středové politiky. Představitel politiky středu musí o věcech přemýšlet v souvislostech a hledat správnou cestu. Věcem rozumět, umět argumentačně obhájit racionální, byť ne zrovna populární názory jako protipól líbivých, ale zcestných hesel a návodů.Moderní středová politika musí být dynamická, stojící si pevně za tím, co považuje za správné, ale naslouchající a schopná kdykoli podstoupit argumentační souboj. Jsme přesvědčeni, že právě taková řešení do naší politiky přinesou zpět slušnost a morálku.

Účastníci konference v debatě

11/10/2024

Afrika nejen jako kontinent

Debata o dění v Africe je často plochá a schematická. Cílem podzimní konference think tanku iSTAR je podívat se na fenomény, které hýbají africkými státy. Nelze zavírat oči před nebezpečími džihádismu v Sahelu, pirátství v Guinejském zálivu a u Afrického rohu a rostoucím vlivem Ruska v oblasti subsaharské Afriky. Zároveň je v řadě afrických států bující fintechový sektor, ve Rwandě funguje donáška léků drony, konají se pravidelné a demokratické volby v řadě velkých států jako Nigérie nebo Jihoafrická republika. V posledně jmenované dokonce došlo mírovou cestou k prolomení třicetiletého mocenského monopolu a neohrožené volební pozice Afrického národního kongresu.

Účastníci konference při konverzaci

03/09/2024

Společenství obcí jako nový formát meziobecní spolupráce?

Novelou zákona o obcích byl s účinností od 1.1. 2024 zaveden nový institut společenství obcí jako formy meziobecní spolupráce. Jedná se o specifickou formu svazku obcí. Obce, které zamýšlejí zřídit společenství, mohou buď transformovat stávající dobrovolný svazek obcí nebo založit společenství obcí jako nový subjekt.

Účastníci konference při konverzaci

20/06/2024

Umělá inteligence: lékař budoucnosti?

Očekávání mohou být vysoká. Umělá inteligence a její zapojení do zdravotní péče má obrovský potenciál. Představuje možnost zpřesnění a zrychlení vyhodnocování lékařských snímků, diagnostiky chorob a jejich ideální léčby. Její role a úroveň se v této oblasti navíc velmi rychle vyvíjí. Často zmiňovaná je však potřeba ponechat umělé inteligenci pouze poradní hlas tak, aby finální rozhodnutí bylo vždy na lékaři. Hosté další části série kulatých stolů o umělé inteligenci budou debatovat o přínosech, limitech i budoucnosti umělé inteligence ve zdravotnictví.

Účastníci konference v debatě

18/4/2024

Umělá inteligence: sluha nebo pán ve vzdělávání? 

Více než polovina pedagogů základních a středních škol souhlasí s využíváním umělé inteligence při výuce. Téměř pětina vyučujících to však odmítá. Jak je to s využíváním umělé inteligence na straně žáků a studentů? A jak na straně pedagogů? Měla by být umělá inteligence začleněna do rámcových vzdělávacích programů (tzv. RVP)?

Účastníci konference

15/3/2024

Noví světoví policajti? Mezinárodní řád po globálním volebním roce 2024

Jarní konference institutu se ve třech panelech bude zabývat změnami mezinárodního prostředí. V prvním panelu probereme měnící se roli USA jako “světového policajta”, ve druhém panelu se podíváme na potenciální nové “světové policajty” a jejich ambice v rodícím se multipolárním světě. Hosté třetího panelu se zaměří na varianty možného vývoje po globálním supervolebním roce 2024.

Naše nejnovější publikace

REGIONY
Brožura

EURO
Brožura

INSOLVENCE
Analýza

Kdo jsme

PROJEKTOVÝ TÝM

Jan Farský
ředitel
farsky@i-star.cz
602 721 229

Tereza Dundáčková
projektová manažerka
dundackova@i-star.cz
724 968 213

Filip Dembický
projektový manažer
dembicky@i-star.cz
736 292 175

SPRÁVNÍ RADA

Barbora Urbanová
předsedkyně Správní rady
poslankyně
urbanova@i-star.cz

David Smoljak
člen Správní rady
senátor

Martin Dvořák
člen Správní rady
ministr pro
evropské záležitosti

Dana Drábová
členka Správní rady
místostarostka obce Pyšely

Michaela Matoušková
členka Správní rady
náměstkyně hejtmana Pardubického kraje
starostka obce Řečany nad Labem

ANALYTICKÝ TÝM

Veronika Ilková, analytička istar

Veronika Ilková
analytička
ilkova@i-star.cz

Adam Volt, analytik istar

Jáchym Růžička
analytik

Lucie Hofmanová, analytička istar

Lucie Hofmanová
analytička

Adam Volt, analytik istar

Petra Gajďoková
analytička

Adam Volt, analytik istar

Vojtěch Pillár
analytik

Adam Volt, analytik istar

Marek Komárek
analytik

Co se děje na Facebooku

Newsletter

Přihlašte se k odběru novinek