Cílem Institutu moderní politiky iSTAR je formulovat myšlenky a vize liberální středové politiky. Představitel politiky středu musí o věcech přemýšlet v souvislostech a hledat správnou cestu. Věcem rozumět, umět argumentačně obhájit racionální, byť ne zrovna populární názory jako protipól líbivých, ale zcestných hesel a návodů.

Moderní středová politika musí být dynamická, stojící si pevně za tím, co považuje za správné, ale naslouchající a schopná kdykoli podstoupit argumentační souboj. Jsme přesvědčeni, že právě taková řešení do naší politiky přinesou zpět slušnost a morálku. Svět není pouze černobílý a problémy by neměly být vnímány polarizovaným přístupem, protože v některých situacích jsou prospěšnější řešení typická pro levici, někdy spíše pravicová.

A právě takovou politiku chceme definovat: politiku liberálního středu, založenou na svobodě, lidských právech, rozumných moderních řešeních a principu subsidiarity. Máme ambici představit dlouhodobou vizi ve snaze dosáhnout udržitelnosti vysoké kvality života, s důrazem na vzdělanou a solidární společnost, šetrnou k našim přírodním zdrojům a s úctou k národním tradicím, která nepodlehne uspokojení lacinými gesty a bude usilovat o úspěšnou budoucnost.

08.04.2019
Vzdělaná společnost, velmi bohulibé téma, řešené celých 30 let od zrušení vedoucí úlohy KSČ. Leccos se zlepšilo, máme mnoho vysokých škol, některé s geniálními studujícími, kteří stačí absolvovat pětileté studium za 2 roky. Ale problematika školství, škol, kde by mělo býti vzdělávání rozvíjeno a o něj pečov
30.03.2019
Velmi si vážíme, že na naší první akci, konferenci “Vzdělaná společnost”, jsme mohli přivítat mnoho osobností, které měly zájem o tématu skutečně odborně diskutovat. Po přivítání vystoupil Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy: “Náš problém není levná práce, náš problém je levná ekonomika. Je
23.03.2019
Věslav Michalik, úspěšný starosta obce Dolní Břežany, je jedním z členů správní rady Institutu moderní politiky iSTAR. Zajímá vás, co je cílem institutu, jak vznikl jeho název nebo kde vidí Věslav Michalik Českou republiku za několik let? I to se dočtete v následujícím rozhovoru. Co je cílem nově založeného institutu?
05.03.2019
Kolik skutečných státníků se během dlouhých českých dějin ocitlo v čele naší země? A jak se vlastně poznají? Jistě by se dalo najít mnoho různých kritérií, ale tím nejzákladnějším je bezesporu jedno – přítomnost vize. Plány přesahující krátkodobý horizont, myšlenky nelimitované přítomnými hranicemi možnéh
12.02.2019
Věděli jste, že…. … za polovinou ekonomického růstu vyspělých zemí v uplynulých letech stála zlepšující se kvalifikace pracovníků? … vlády po celém světě jsou tlačeny k dosahování lepších vzdělávacích výsledků, protože ty jsou čím dál důležitější pro celoživotní úspěch lidí? No, my to tak

NAHORU