Zásady ochrany osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby provozovatel webu Institut moderní politiky iSTAR, z.ú. (dále jako „iSTAR“) zpracovával vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování vašich osobních údajů

Provozovatel iSTAR bude vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v kterém jste je poskytli při:

  1. zaregistrování se na akci ve formuláři na webu provozovatele;

  2. registraci k newsletteru na webu provozovatele;

  3. použití kontaktního formuláře.

ISTAR zpracovává následující osobní údaje:

  1. registrace na akce - jméno, příjmení, e-mail;

  2. registrace k newsletteru - e-mail a volitelně jméno a příjmení;

  3. kontaktní formulář - e-mail.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá za účelem:

  1. registrace na akce – kontaktování za účelem komunikace ve věci akce, na kterou registrace proběhla;

  2. registrace k newsletteru – kontaktování za účelem zasílání novinek ohledně iSTAR;

  3. kontaktní formulář - kontaktování ohledně vašeho dotazu.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je váš souhlas s těmito podmínkami. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jako „GDPR“).

Doba zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány, dokud souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a to pomocí e-mailové žádosti zaslané na adresu info@i-star.cz.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům mají přístup členové projektového týmu, který je aktualizovaný na webových stránkách iSTAR.

Kontaktní údaje správce

Stužák můžete kontaktovat pomocí e-mailu na adrese info@i-star.cz.

Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmaz a další práva podle GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Námitku je nutné podat na adrese info@i-star.cz.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností iSTAR plynoucích z GDPR. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7.

 

Tyto podmínky jsou platné od 1.2.2023.