NA REGIONECH ZÁLEŽÍ... ?

Podzimní mezinárodní konference Institutu moderní politiky iSTAR se bude věnovat regionům. Ve své první části konference představí problematiku regionů a vztahu centra vs. periferie v obecné rovině, aby navázala detailním a na datech založeným představením vybraných nerovností a problematických oblastí, kterými české regiony trpí (vzdělávání a školství, ekonomicko-sociální aspekt a zdraví a zdravotnictví). Druhý panel konference poté nabídne konkrétní kroky a rozhodnutí, kterými se regionální disparity snaží vyrovnávat v zahraničí. Zástupci z institucí z vybraných států představí své „best practices“, které by se potenciálně daly aplikovat rovněž v českém kontextu. V posledním panelu konference pak zasednou představitelé všech relevantních politických úrovní rozhodovacího procesu - ministerstvo, kraj a obec - a budou diskutovat cesty, po kterých by se Česko mělo vydat (včetně výhod a nevýhod daných řešení), aby se své regionální nerovnosti začalo snažit vyrovnávat.

Konference bude simultánně tlumočena do českého a anglického jazyka. 


KEYNOTE SPEECH

Regiony jako slepé skvrny republiky?

Keynote speech předního českého sociálního vědce představí na základě dat postavení regionů v rámci České republiky. Historicko-socioekonomický exkurz během 20 minut objasní důvody “zaostalosti” regionů, upozorní na rozdílnosti jak v rámci regionů, tak také na rozdílnosti mezi centrem a periferií (volební výsledky, ekonomická kapacita, vzdělanostní kapacita, nezaměstnanost, exekuce apod.).

Daniel Prokop, zakladatel a ředitel výzkumné organizace PAQ Research (komentář řečníka)

PANEL I:  EXPOZICE

Česko jako země dvojího standardu? Regionální nerovnosti a současný stav vztahu centra vs. periferie aneb kde je problém a proč to řešit?

První panel mezinárodní konference představí posluchačům vybrané signifikantní nerovnosti českých regionů. Přední čeští odborníci, kteří se tomuto tématu věnují, promluví o socioekonomické situaci v regionech, o úrovni školství a vzdělávání a také o nerovnostech v jednotlivých regionech Česka z pohledu zdravotních charakteristik.

Panelisté:

 • Tomáš Habart, vedoucí vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni (komentář řečníka)

 • Vladimír Žítek, vedoucí katedry regionální ekonomie, Masarykova univerzita (komentář řečníka)

 • Dagmar Dzúrová, vedoucí výzkumné skupiny zaměřené na socioekonomické nerovnosti ve zdraví, Institut SYRI, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (komentář řečnice)

PANEL II:  ZÁPLETKA

Příklady dobré praxe ze světa - odkud se můžeme poučit a kde hledat recepty na snížení regionálních nerovností a narovnání disparit?

Záměr druhého panelu je do (nejen) české debaty přinést příklady dobré praxe z jiných zemí a hledat inspiraci pro snížení regionálních nerovností, narovnání disparit a celkové zlepšení postavení periferií vůči centru. V panelu vystoupí čtyři zástupci vybraných institucí ze zahraničí a každý z nich představí jeden konkrétní “recept” na narovnávání regionálních nerovností.

Opening speech:

 • Vladimír Žítek, vedoucí katedry regionální ekonomie, Masarykova univerzita

Panelisté:

 • Christian Raffer, German Institute of Urban Affairs

 • Torben Dall Schmidt, University of Southern Denmark

 • Ryo Fujikura, Hosei University, Japan

  • Prezentované téma: Iniciativa One Village One Product

 • Anne Juel Andersen, Department for Urban Development, Aalborg, Denmark

  • Prezentované téma: Vybudování univerzity jako recept na posílení regionu

PANEL III:  ZVRAT

Kde v Česku začít? Co je již dnes možné a reálné? Na co si dát pozor? A celkově kam snahu o snížení regionálních nerovností směřovat?

Poslední panel konference bude složen z představitelů všech relevantních politických úrovní rozhodovacího procesu, tedy zástupce ministerstva, kraje a obce a budou diskutovat cesty, po kterých by se Česko mělo/mohlo vydat (včetně výhod a nevýhod daných řešení), aby se své regionální nerovnosti začalo snažit vyrovnávat.

Panelisté:

 • Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj

 • Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje

 • Miroslav Adámek, senátor a starosta města Šumperka

 • Eva Třísková, starostka městyse Svatava

Program konference:

09:00 - 09:30 Registrace účastníků

09:30 - 09:40 Úvodní slovo

09:40 - 10:00 Keynote speech

10:00 - 11:15 PANEL I: EXPOZICE

11:15 - 11:35 Coffee break

11:35 - 12:50 PANEL II: ZÁPLETKA

12:50 - 13:30 Lehký oběd

13:30 - 14:45 PANEL III: ZVRAT

14:45 Závěr konference


Datum
6. 10. 2023


Čas
9:00 - 14:45


Místo konání
Spojka Events (Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8-Karlín)


Moderuje
Martin Biben, Hospodářské noviny


Mediální partner
Hospodářské noviny


Pod záštitou
Velvyslanectví Dánského království v Praze