EURO – HROZBA, NEBO PŘÍLEŽITOST?

Konference Institutu moderní politiky iSTAR se bude věnovat problematice eura, a to hned z několika pohledů. Panelisté budou diskutovat politické a ekonomické souvislosti oficiální měny eurozóny a mimo jiné se zaměří na důvody a argumenty pro či proti přijetí eura v České republice. Konference s mezinárodním rozměrem se zaměří také na zkušenost s přijímáním a fungováním této měny ve vybraných státech Evropské unie. Cílem plánované konference je tak nabídnout daty a zkušenostmi podložený pohled na problematiku eura a eurozóny a shrnout přesvědčivé argumenty pro či proti přijetí společné evropské měny v Česku.

Konferencí bude provázet Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin, spoluautor newsletteru Ředitelé Evropy.


OPENING SPEECH

Jan Farský, ředitel Institutu moderní politiky iSTAR

Tomislav Delinić, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice a Slovenské republice

KEYNOTE SPEECH

Keynote speech nabídne účastníkům konference stručný akademický vhled na problematiku eura, shrne základní terminologii, kontext vzniku a fungování eurozóny a také její současné problémy a výzvy. Součástí bude také pohled na specificky české prostředí.

Filip Hanka a Martin Kratochvíl, Ústav empirických výzkumů STEM

PANEL I: Cesta k euru. Evropa a Česko. 

První panel konference se zaměří na euro jako na ekonomicko-politický fenomén Evropské unie, představí základní myšlenku společné měny a její funkčnost v současné EU, kontext postupného přijímání eura ve většině členských zemí a zhodnotí současnou eurozónu z hlediska politické funkčnosti. V neposlední řadě panel rozebere český přístup k euru a důvody neochoty českého státu a občanů euro přijmout.

Úvodní slovo panelu: Luděk Niedermayer: Cesta k euru 

Hosté:

  1. Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti České republiky

  2. Luděk Niedermayer, europoslanec, ekonom

  3. Irah Kučerová, expertka na mezinárodní ekonomické vztahy a problematiku EU

PANEL II: Euro jako měna. Ekonomický a hospodářský kontext. 

Druhý panel se zaměří na problematiku eura z pohledu ekonomie, ekonomiky a měnové a hospodářské politiky. Panelisté představí ekonomické argumenty pro a proti přijetí eura v České republice a představí možné scénáře vývoje české ekonomiky, pokud by euro v Česku bylo přijato. Panelité se rovněž zaměří na možná rizika zapojení Česka do eurozóny a na potřebné milníky, které při rozhodnutí přijmout euro budou muset předcházet tomuto kroku. V neposlední řadě experti zhodnotí současný stav eurozóny z hlediska ekonomické a hospodářské výkonnosti a funkčnosti eura jako společné měny.

Hosté:

  1. Oldřich Dědek, bývalý koordinátor ČR pro přijetí eura 2010-2017, člen Bankovní rady ČNB v letech 1999 až 2005 a 2017 až 2023

  2. Jana Matesová, ekonomka, bývalá zástupkyně ČR ve Světové bance

  3. Petr Zahradník, ekonom České spořitelny, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a ekonomický poradce Evropského hospodářského a sociálního výboru

  4. Milena Jabůrková, IBM, Svaz průmyslu a dopravy

PANEL III: Mezinárodní zkušenost s (ne)přijetím eura

Závěrečný panel konference nabídne pohled čtyř insiderů z vybraných zemí Evropské unie, které euro buď přijaly, nebo nepřijaly. Zástupce každé země krátce zhodnotí vývoj své ekonomiky před a po přijetí eura, uvede největší překážky na cestě k přijetí společné měny a zhodnotí pozitivní i negativní dopady tohoto kroku. Země, které euro nepřijaly, pak uvedou důvody setrvání u národní měny, náladu ve společnosti v této otázce a scénáře budoucího vývoje. 

Hosté:

  1. Martin Šuster, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (Slovensko)

  2. Ana Zorić, Ministry of Finance, Directorate for Economy and Financial System (Chorvatsko)

  3. Michael G. Arghyrou, Head of Council of Economic Advisors, Ministry of Finance (Řecko)

Předběžný časový rámec konference

08:45 - 09:15 Registrace účastníků

09:15 - 09:25 Úvodní slovo

09:25 - 09:45 Keynote speech

09:45 - 10:00 Luděk Niedermayer: Cesta k euru

10:00 - 11:15 PANEL I: Cesta k euru. Evropa a Česko

11:15 - 11:35 Coffee break

11:35 - 12:50 PANEL II: Euro jako měna. Ekonomický a hospodářský kontext

12:50 - 13:30 Lehký oběd

13:30 - 14:45 PANEL III: Mezinárodní zkušenost s (ne)přijetím eura

14:45 Závěr konference


Partnerem konference je Konrad-Adenauer-Stiftung.


Datum
17. 3. 2023


Čas
8:45 - 14:45


Místo konání
Národní technická knihovna, Praha


Moderuje
Ondřej Houska, Hospodářské noviny


Kapacita
250 osob


Ve spolupráci s:

Logo partnera