Pozvánka na konferenci
Institutu moderní politiky iSTAR a Mikuláše Beka

PŘEDSEDNICTVÍ SKONČILO, EVROPA JAKO ÚKOL TRVÁ

PROGRAM KONFERENCE

09:30 Zahájení registrace účastníků

10:00
Zahájení konference

Úvodní slovo Mgr. Jana Farského, ředitele Institutu moderní politiky iSTAR

10:10
doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D., Institut mezinárodních studií FSV UK
Téma: Dlouhodobé trendy EU, schopnost EU vyrovnávat se s krizemi a směřování za úřadující Ursuly von der Leyen (záznam příspěvku)

10:30
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.,
ministr pro evropské záležitosti
Téma: Zhodnocení českého předsednictví a evropské výzvy do budoucna se zaměřením na rozšiřování a institucionální
změny EU (záznam příspěvku)

10:45
David Smoljak, senátor

Téma: Dimenze národních parlamentů: rozhodovací mechanismy, spolupráce v rámci COSAC (záznam příspěvku)

11:00 Přestávka

11:20
Mgr. et Mgr. Marek Havrda, Ph.D., náměstek ministra pro evropské záležitosti

Téma: Ekonomická integrace a proměny evropského hospodářského prostoru jako reakce na kompetici ve světě (záznam příspěvku)

11:35
Luboš Palata, novinář
Téma: Zhodnocení komunikace českého předsednictví z pohledu médií (záznam příspěvku)

11:50 Diskuse

12:30 Zakončení konference


Datum
16.02.2023


Čas
9:30 - 12:30


Místo konání
v budově Poslanecké sněmovny
místnosti A 108 (Státní akta),
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Pro vstup do budovy Poslanecké sněmovny je nutné se prokázat platným občanským průkazem. Kapacita sálu je omezená, prosíme o registraci