ENERGIE NAD ZLATO

Konference Institutu moderní politiky iSTAR, tentokrát nazvaná “Energie nad zlato”, se zaměří na hned několik zcela aktuálních otázek ohledně energií. Panelisté se budou věnovat nejen příčinám a důsledkům vysokých cen energií, ale debatována bude také energetická soběstačnost a nezávislost, komunitní energetika nebo celoevropská řešení současné energetické krize. Konference bude rozdělena na tři tematické panely. První se pokusí rozklíčovat příčiny současného stavu, především vysokých cen energií, druhý zodpoví, jaká pomoc a řešení se rýsují na evropské úrovni, a třetí panel na příkladech konkrétních obcí nabídne pohled na tzv. komunitní energetiku.


ÚVODNÍ SLOVO

Barbora Urbanová, ředitelka Institutu moderní politiky iSTAR
Tomislav Delinić, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice a Slovenské republice
Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu

 

PANEL I: DRAHÉ ENERGIE. KDE JE PROBLÉM?

Co způsobilo současnou situaci spojenou s drahými energiemi? Lze mluvit o energetické krizi? Jaké faktory mají vliv na vysoké ceny energií? A jak celou situaci ovlivňuje ruská invaze na Ukrajinu?
Nejen na tyto otázky odpoví první panel konference složený z předních českých odborníků na energetiku. Panelisté budou diskutovat současný stav ohledně energií z co možná nejširší perspektivy a nabídnou širokou škálu pohledů - od těch ekonomických až po mezinárodně-politické. Cílem panelu je zodpovědět, kde všude má současná situace kořeny, s čím vším současný stav souvisí, jaký dopad má na české občany a v neposlední řadě také to, jak si stojí česká vláda.

Hosté:

 1. Radek Lucký, člen dozorčí rady ČEPS

 2. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

 3. DavidNavrátil,hlavníekonomaředitelodboruekonomickéastrategickéanalýzy,Českáspořitelna

 4. Martin Jirušek, expert na energetiku, FSS Masarykova univerzita

Forma panelu:
Každý panelista si připraví 5minutovou úvodní řeč, svůj vhled do tématu. Následuje panelová diskuse, moderátoři pokládají otázky, panelisté odpovídají. 15 minut na konci panelu je věnováno otázkám z publika.

PANEL II: ŘEŠENÍ NEJEN NA EVROPSKÉ ÚROVNI

Jaké má současná krize spojená s vysokými cenami energií řešení? Jsou kroky české vlády dostatečné? Co vše se chystá na evropské úrovni a jakou roli v tom hraje české předsednictví Radě EU?
Druhý panel konference se pokusí zodpovědět, jaké má současná energetická krize řešení. Panelisté budou diskutovat možná východiska, scénáře a alternativy a zaměří se nejen na možná “česká” řešení, ale také na evropský rozměr celé problematiky.

Hosté:

 1. Petr Binhack, Energy Policy, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii

 2. Blahoslav Němeček, partner pro sektor energetiky, E&Y - osloven

 3. Martin Jirušek, expert na energetiku, FSS Masarykova univerzita

 4. Jiří Koželouh, vedoucí programu Klima, energie a odpady, Hnutí DUHA

Forma panelu:
Každý panelista si připraví 5minutovou úvodní řeč, svůj vhled do tématu. Následuje panelová diskuse, moderátoři pokládají otázky, panelisté odpovídají. 15 minut na konci panelu je věnováno otázkám z publika.

PANEL III: KOMUNITNÍ ENERGETIKA

Závěrečný panel konference nabídne pohled čtyř expertů a insiderů na fenomén tzv. komunitní energetiky. Co to vlastně znamená a jak se komunitní energetika zavádí v praxi? Jaké má výhody a jaké jsou s tím naopak spojená rizika? Jedná se o uspokojivý model, který může přispět k větší energetické nezávislosti a soběstačnosti? A jak finančně náročné tohle vše je? Vyplatí se to vůbec?

Hosté:

 1. Martina Krčová, Rada ERÚ

 2. Lukáš Vlček, Pacov

 3. Milan Kazda, Kněžice

 4. Ondřej Pašek, Unie komunitní energetiky

Forma panelu:
Každý panelista si připraví 5minutovou úvodní řeč, svůj vhled do tématu. Následuje panelová diskuse, moderátoři pokládají otázky, panelisté odpovídají. 15 minut na konci panelu je věnováno otázkám z publika.

 

Předběžný časový rámec konference

08:30 - 09:00 Regitrace

09:00 - 09:15 Úvodní slovo

09:15 - 10:30 PANEL I: Drahé energie, kde je problém?

10:30 - 10:45 Coffee break

10:45 - 12:00 PANEL II: Řešení nejen na evropské úrovni 

12:00 - 12:30 Lehký oběd

12:30 - 14:15 PANEL III: Komunitní energetika

14:15 Závěr konference

Partnerem konference je Konrad-Adenauer-Stiftung.


Datum
14.10.2022


Čas
8:30 - 14:00


Místo konání
Ministerstvo průmyslu a obchodu


Moderuje
Tereza Beránková (Hospodářské noviny)


Kapacita
80 lidí


Stáhnout program konference


Ve spolupráci s: