Úspěšné Česko: jak využít náš potenciál

Jsme přesvědčeni, že pro úspěšnou zemi zcela stačí plně využít náš potenciál, tedy vše, co v nás už je. Pokud budeme mít kvalitní vzdělávací systém, který bude vytvářet soběstačné občany rozvíjející svůj talent, s důrazem na solidaritu a sociální cítění, budeme dosahovat nejlepších výsledků a tedy úspěchu.

Co si o úspěchu, potenciálu myslí námi oslovené osobnosti veřejného života, které kvůli našim myšlenkám oslovujeme?

Jan Farský

Vít Rakušan

Věslav Michalik

Petr Gazdík

Zdeněk Hraba

Michaela Matoušková

Barbora Urbanová

Radek Špicar

o vzdělané společnosti

Mikuláš Bek

o vzdělané společnosti

Lenka Štěpánová

o vzdělané společnosti

Jiří Drahoš

o vzdělané společnosti

Jan Lukačevič

o vzdělané společnosti

Petra Pecková

o suchu a změnách klimatu

Pavel Čížek

o suchu a změnách klimatu

Jan Farský

o suchu a změnách klimatu

Petr Havel

o suchu a změnách klimatu

NAHORU