Díky úspěšným volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2017 a ještě úspěšnějším volbám v roce loňském se definitivně potvrdilo, že hnutí STAN je nyní hnutím, které má celostátní působnost, vliv a význam. Nicméně někdy mají voliči problém s tím, jakou konkrétně politiku STAN představuje.

Neustále jim vysvětlujeme, že se jedná o politiku správných řešení, založenou na naší dobrézkušenosti, garantovanou našimi osobnostmi, jejich morálním kreditem. Jenže stále tu byla ta otázka: „Nedokážu si vás zařadit, jakou stranu spektra představujete? Jste liberální nebo konzervativní? Představujete politiku pravicové části spektra nebo levicové? Co to znamená být stranou středu?“ A proto byla ve vedení hnutí vnímána potřeba vytvořit nějakou nezávislou platformu, v rámci které bude možné sdružovat experty na různé problematiky, a která pomůže definovat dlouhodobou vizi politiky, kterou již STAN reprezentuje. Proto se nyní zakládá Institut moderní politiky iSTAR.

Cílem tohoto think-tanku bude propojovat politiky a odborníky a, vytvářet odborné podklady a analýzy směřující k definování středové liberální politiky. Bude se věnovat zejména oblasti: vzdělávání, veřejné správy, hospodářství, životního prostředí a sociální politiky. V těchto oblastech bude definována vize a konkrétní kroky, které by měly vést k naplňování této koncepce. Institut moderní politiky iSTAR bude formulovat myšlenky a vize liberální středové politiky. Představitel politiky středu musí o věcech přemýšlet a hledat správnou cestu. Věcem rozumět, umět říkat i nepopulární názory, vnímat svět ve složitosti a komplexnosti, a nepodléhat extrémům či populismu. Moderní středová politika musí být dynamická, stojící si pevně za tím, co považuje za správné. Jsme přesvědčeni, že právě taková řešení do naší politiky přinesou zpět slušnost a morálku. Problémy dnešního světa nevnímáme polarizovaně, protože někdy pomohou spíše řešení typická pro levici, někdy spíše pravicová.

A právě takovou politiku chceme definovat: politiku liberálního středu, založenou na svobodě, lidských právech, rozumných moderních řešeních, vizi a snaze dosáhnout vysoké kvality života s důrazem na vzdělanou a solidární společnost, moderní a šetrnou k našim přírodním zdrojům.