Další z připravovaných konferencí Institutu moderní politiky iSTAR, tentokrát nazvaná “Energie nad zlato”, se zaměří na hned několik zcela aktuálních otázek ohledně energií. Panelisté se budou věnovat nejen příčinám a důsledkům vysokých cen energií, ale debatována bude také energetická soběstačnost a nezávislost, komunitní energetika nebo celoevropská řešení současné energetické krize. Konference bude rozdělena na tři tematické panely. První se pokusí rozklíčovat příčiny současného stavu, především vysokých cen energií, druhý zodpoví, jaká pomoc a řešení se rýsují na evropské úrovni, a třetí panel na příkladech konkrétních obcí nabídne pohled na tzv. komunitní energetiku.

Konference bude rozdělena na tři tematické panely.

PANEL I: DRAHÉ ENERGIE. KDE JE PROBLÉM?

Co způsobilo současnou situaci spojenou s drahými energiemi? Lze mluvit o energetické krizi? Jaké faktory mají vliv na vysoké ceny energií? A jak celou situaci ovlivňuje ruská invaze na Ukrajinu?

Nejen na tyto otázky odpoví první panel konference složený z předních českých odborníků na energetiku. Panelisté budou diskutovat současný stav ohledně energií z co možná nejširší perspektivy a nabídnou širokou škálu pohledů – od těch ekonomických až po mezinárodně-politické. Cílem panelu je zodpovědět, kde všude má současná situace kořeny, s čím vším současný stav souvisí, jaký dopad má na české občany a v neposlední řadě také to, jak si stojí česká vláda.

V panelu budou diskutovat Radek Lucký (člen dozorčí rady ČEPS), Dana Drábová (předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost), David Navrátil (hlavní ekonom a ředitel odboru ekonomické a strategické analýzy, Česká spořitelna) a Martin Jirušek (expert na energetiku, FSS Masarykova univerzita).

PANEL II: ŘEŠENÍ NEJEN NA EVROPSKÉ ÚROVNI

Jaké má současná krize spojená s vysokými cenami energií řešení? Jsou kroky české vlády dostatečné? Co vše se chystá na evropské úrovni a jakou roli v tom hraje české předsednictví Radě EU?

Druhý panel konference se pokusí zodpovědět, jaké má současná energetická krize řešení. Panelisté budou diskutovat možná východiska, scénáře a alternativy a zaměří se nejen na možná “česká” řešení, ale také na evropský rozměr celé problematiky.

Do druhého panelu byli pozváni Petr Binhack (Energy Policy, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii), Blahoslav Němeček (partner pro sektor energetiky, E&Y), Martin Jirušek (expert na energetiku, FSS Masarykova univerzita) a Jiří Koželouh (vedoucí programu Klima, energie a odpady, Hnutí DUHA).

PANEL III: KOMUNITNÍ ENERGETIKA

Závěrečný panel konference nabídne pohled čtyř expertů a insiderů na fenomén tzv. komunitní energetiky. Co to vlastně znamená a jak se komunitní energetika zavádí v praxi? Jaké má výhody a jaké jsou s tím naopak spojená rizika? Jedná se o uspokojivý model, který může přispět k větší energetické nezávislosti a soběstačnosti? A jak finančně náročné tohle vše je? Vyplatí se to vůbec?

Třetího, závěrečného, panelu se zúčastní Martina Krčová (Rada ERÚ), Lukáš Vlček (Pacov), Milan Kazda (Kněžice) a Ondřej Pašek (Unie komunitní energetiky).

Právě o těchto tématech bude naše konference Energie nad zlato pořádaná ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung v ČR a na Slovensku.

Registrovat se můžete zde.

Program najdete tady.

Těšíme se na vás!

Energie nad zlato

14.10.2022 8:30-14:15, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Z montovny mozkovnou

25.3.2022 9:30-14:30, ELI Beamlines, Za Radnicí 835, 25241 Dolní Břežany

Budoucnost důchodů

10. října 9:30-14:45 J 205, Sněmovní 1, Poslanecká sněmovna PČR

Díky úspěšným volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2017 a ještě úspěšnějším volbám v roce loňském se definitivně potvrdilo, že hnutí STAN je nyní hnutím, které má celostátní působnost, vliv a význam. Nicméně někdy mají voliči problém s tím, jakou konkrétně politiku STAN představuje.

Neustále jim vysvětlujeme, že se jedná o politiku správných řešení, založenou na naší dobrézkušenosti, garantovanou našimi osobnostmi, jejich morálním kreditem. Jenže stále tu byla ta otázka: „Nedokážu si vás zařadit, jakou stranu spektra představujete? Jste liberální nebo konzervativní? Představujete politiku pravicové části spektra nebo levicové? Co to znamená být stranou středu?“ A proto byla ve vedení hnutí vnímána potřeba vytvořit nějakou nezávislou platformu, v rámci které bude možné sdružovat experty na různé problematiky, a která pomůže definovat dlouhodobou vizi politiky, kterou již STAN reprezentuje. Proto se nyní zakládá Institut moderní politiky iSTAR.

Cílem tohoto think-tanku bude propojovat politiky a odborníky a, vytvářet odborné podklady a analýzy směřující k definování středové liberální politiky. Bude se věnovat zejména oblasti: vzdělávání, veřejné správy, hospodářství, životního prostředí a sociální politiky. V těchto oblastech bude definována vize a konkrétní kroky, které by měly vést k naplňování této koncepce. Institut moderní politiky iSTAR bude formulovat myšlenky a vize liberální středové politiky. Představitel politiky středu musí o věcech přemýšlet a hledat správnou cestu. Věcem rozumět, umět říkat i nepopulární názory, vnímat svět ve složitosti a komplexnosti, a nepodléhat extrémům či populismu. Moderní středová politika musí být dynamická, stojící si pevně za tím, co považuje za správné. Jsme přesvědčeni, že právě taková řešení do naší politiky přinesou zpět slušnost a morálku. Problémy dnešního světa nevnímáme polarizovaně, protože někdy pomohou spíše řešení typická pro levici, někdy spíše pravicová.

A právě takovou politiku chceme definovat: politiku liberálního středu, založenou na svobodě, lidských právech, rozumných moderních řešeních, vizi a snaze dosáhnout vysoké kvality života s důrazem na vzdělanou a solidární společnost, moderní a šetrnou k našim přírodním zdrojům.