Sucho nás trápí ?
 
ℹ️ V nejobecnějším slova smyslu dochází k suchu při nedostatku srážek v delším časovém období (v České republice v řádu týdnů až měsíců) a vede k nedostatku vody pro nějakou aktivitu, skupinu lidí nebo životní prostředí. Jeho dopady jsou výsledkem vzájemné souhry přírodního jevu (méně srážek než se očekávalo) a poptávky lidí po dodávce vody. Lidská činnost tak může zhoršit dopady sucha. V České republice působí sucho problémy zejména v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství. (Zdroj: intersucho.cz)
 
⏰ My máme pocit, že je “za minutu dvanáct”. A že boj se suchem, provázaný i s tím, jakými klimatickými změnami Země prochází, a s naším přístupem k zemědělské půdě, je další politickou výzvou přesahující jedno volební období.
 
? Proto vás srdečně zveme na naši konference “Klima se mění: Po nás sucho”, která se uskuteční 2️⃣0️⃣. června v Invalidovně v Praze, a která bude rozdělena do částí:
?KLIMA, ?ZEMĚDĚLSTVÍ, ?PŘÍRODA, ?DOBRÁ PRAXE: Udržitelnost a funkční opatření.
Úplný program celé akce najdete na našich stránkách již brzy, registrace je možná zde.

Velmi si vážíme, že na naší první akci, konferenci “Vzdělaná společnost”, jsme mohli přivítat mnoho osobností, které měly zájem o tématu skutečně odborně diskutovat.

Po přivítání vystoupil Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy: “Náš problém není levná práce, náš problém je levná ekonomika. Je ale potřeba vědět, že rozdíl (třeba proti Německu) je ve struktuře ekonomiky”. Ve stejném panelu, který se snažil odpovědět na otázku “PROČ potřebujeme vzdělanou společnost”  vystoupil popularizátor vědy Jan Lukačevič, který mimo jiné řekl: “Věda jako taková má nelehkou pozici. Obor je velmi konzervativní. Podle mě by měla být více průkopnická. Musí se změnit mind-set lidí, kteří do ní přicházejí.”

V panelu následujícím vystoupil Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd a nynější předseda školského výboru v Senátu Parlamentu České republiky. Inspiraci ve vzdělávacích soustavách jiných zemí okomentoval slovy: “Jsem nepřítelem vymýšlení českých cest na zelené louce. Na druhé straně sem nemůžeme jednoduše přesadit celý finský systém vzdělávání.” Pokračovala Lenka Štěpánová, bývalá předsedkyně České středoškolské unie, dnes angažovaná v projektu Učitel naživo. “Česká republika je skvělá ve vymýšlení strategií, horší je to s jejich implementací. A tak je tomu i ve školství.” Navázal Petr Gazdík, dlouholetý kantor a radní pro školství ve Zlínském kraji. “Maturita z matematiky bohužel nezkouší logické myšlení a dávání věcí do souvislostí”, komentoval současnou podobu testování znalostí žáků v České republice.

Poslední panel před obědovou pauzou patřil Mikuláši Bekovi, rektorovi Masarykovy univerzity v Brně. Svou velmi podrobnou a konkrétní vizi o optimální podobě českého vzdělávacího systému představil mimo jiné i s tím, že v České republice chybí (kromě neúspěšných VOŠ) post-sekundární vzdělávání. Bob Kartous z EDUinu navázal apelem, pro něj je totiž k řešení situace v českém školství potřeba hlavně politická odvaha.

V třetí části naší konference vystoupili velvyslanci Norska a Finska. V Norsku mají rozsáhlé zkušenosti s inkluzí – a proč je potřeba o inkluzi mluvit se můžete dočíst i v našem policy paperu od studentů pedagogické fakulty zde. Reforma finského vzdělávacího systému a její skvělé výsledky byla představena hned vzápětí. Panu velvyslanci děkujeme i za laskavý dar pro naše hosty na konferenci – jednalo se o podrobnou brožuru o finském vzdělávacím systému.

Ještě jednou děkujeme! Za účast na konferenci, za sledování našeho živého vysílání i záznamu na Youtube. Konferencí to pro nás nekončí. Chceme vše řečené vzít a aktivně s tím pracovat a vypracovat skutečně odvážnou vizi české vzdělané společnosti. Pokud chcete být u toho, přihlašte se k odběru našeho newsletteru ve spodní části našich stránek.

 

 

 

Věděli jste, že….

… za polovinou ekonomického růstu vyspělých zemí v uplynulých letech stála zlepšující se kvalifikace pracovníků?

… vlády po celém světě jsou tlačeny k dosahování lepších vzdělávacích výsledků, protože ty jsou čím dál důležitější pro celoživotní úspěch lidí?

No, my to tak nějak tušili, a proto… Už 29. března tohoto roku pořádáme konferenci “Vzdělaná společnost”. Akce se bude konat v knihovně, a to v jedné z nejhezčích a nejpodnětnějších v republice, tedy v Národní technické knihovně v Praze, kterou si v průběhu konference budete moci i prohlédnout.

Cílem konference je podívat se na téma vzdělávání z několika pohledů – z pohledu státu, z pohledu největšího zaměstnavatele v zemi i odborné veřejnosti. Prostor dostanou i studenti. Budeme se ptát, proč je nutné vzdělávací systém změnit, co pro to můžeme udělat, jak toho dosáhnout a kde se chceme inspirovat. Svou účast přislíbili velvyslanci Norska Robert Kvile a Finska Jukka Pesola, rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, poslanec Petr Gazdík, Lenka Štěpánová, kterou určitě znáte z České středoškolské unie, nebo Bob Kartous z Eduin. Více o programu se dozvíte přímo zde. Hosty i jednotlivé bloky budeme představovat i na našem Facebooku.

V průběhu letošního roku budeme pořádat i konference týkající se budoucnosti důchodů, změn klimatu nebo daňového systému. Tak nás sledujte i nadále! A pokud se nemůžete dostavit, sledujte nás online  – záznam bude na našem Youtube kanále, živé vysílání (kde jinde než) také na Facebooku.

Budeme se těšit na Vaši účast, nezapomeňte se registrovat zde, ať vám můžeme připravit i něco dobrého k snědku 😉

Save the date: pátek 2️⃣9️⃣. března 2019 od 9:00 do 14:00?Národní technická knihovna.

Díky úspěšným volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2017 a ještě úspěšnějším volbám v roce loňském se definitivně potvrdilo, že hnutí STAN je nyní hnutím, které má celostátní působnost, vliv a význam. Nicméně někdy mají voliči problém s tím, jakou konkrétně politiku STAN představuje.

Neustále jim vysvětlujeme, že se jedná o politiku správných řešení, založenou na naší dobrézkušenosti, garantovanou našimi osobnostmi, jejich morálním kreditem. Jenže stále tu byla ta otázka: „Nedokážu si vás zařadit, jakou stranu spektra představujete? Jste liberální nebo konzervativní? Představujete politiku pravicové části spektra nebo levicové? Co to znamená být stranou středu?“ A proto byla ve vedení hnutí vnímána potřeba vytvořit nějakou nezávislou platformu, v rámci které bude možné sdružovat experty na různé problematiky, a která pomůže definovat dlouhodobou vizi politiky, kterou již STAN reprezentuje. Proto se nyní zakládá Institut moderní politiky iSTAR.

Cílem tohoto think-tanku bude propojovat politiky a odborníky a, vytvářet odborné podklady a analýzy směřující k definování středové liberální politiky. Bude se věnovat zejména oblasti: vzdělávání, veřejné správy, hospodářství, životního prostředí a sociální politiky. V těchto oblastech bude definována vize a konkrétní kroky, které by měly vést k naplňování této koncepce. Institut moderní politiky iSTAR bude formulovat myšlenky a vize liberální středové politiky. Představitel politiky středu musí o věcech přemýšlet a hledat správnou cestu. Věcem rozumět, umět říkat i nepopulární názory, vnímat svět ve složitosti a komplexnosti, a nepodléhat extrémům či populismu. Moderní středová politika musí být dynamická, stojící si pevně za tím, co považuje za správné. Jsme přesvědčeni, že právě taková řešení do naší politiky přinesou zpět slušnost a morálku. Problémy dnešního světa nevnímáme polarizovaně, protože někdy pomohou spíše řešení typická pro levici, někdy spíše pravicová.

A právě takovou politiku chceme definovat: politiku liberálního středu, založenou na svobodě, lidských právech, rozumných moderních řešeních, vizi a snaze dosáhnout vysoké kvality života s důrazem na vzdělanou a solidární společnost, moderní a šetrnou k našim přírodním zdrojům.

 

Vzdělaná společnost

29. března 9:00-14:00 v Národní technické knihovně v Praze