Stát, který je mozkovnou, je moderní stát, pro něž je věda a výzkum prioritou, a který se nebojí inovací. Stát, který využívá nejnovější technologie k tomu, aby občanům usnadnil život a fungoval maximálně efektivně. Stát, který usnadňuje vznik disruptivních start-upů, podporuje je v jejich začátcích, a ve kterém následně tyto úspěšné společnosti zůstávají a podílejí se na tvorbě hrubého domácího produktu. Stát, který investuje do rozvoje sektorů s vysokou přidanou hodnotou a který drží krok se světovými digitálními leadery.

Proč takový stát chtít? Jaké má výhody? A jak se v takový stát může Česko proměnit? O tom všem bude naše konference „Z montovny mozkovnou“ v Dolních Břežanech.

Konference bude rozdělena na tři tematické panely.

PANEL I: MODERNÍ STÁT

Proč máme vlastně chtít eGovernment a co to vůbec znamená? Je české prostředí připraveno na digitální stát? Jaká (bezpečnostní) rizika s sebou digitalizovaná státní správa nese? A kde lze brát příklady dobré (a horší) praxe? O úvodní slovo panelu jsme požádali Ondřeje Profanta, náměstka ministra pro místní rozvoj. V panelu vystoupí Pavel Kroupa (advokát, partner ve společnosti KroupaHelán), Rut Bízková (členka Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace), Jiří Bulan (konzultant v oboru digitalizace a bezpečnosti) a Eva Pavlíková (spoluzakladatelka a šéfka iniciativy Česko.Digital).

PANEL II: MODERNÍ PODNIKÁNÍ 

Jak vytvořit efektivní a funkční podhoubí pro inovace? Co je důležité při “rozjezdu” digitálního podnikání? Jak může stát podporovat soukromý sektor a jak může docílit toho, aby tu moderní firmy chtěly zůstat? Úvodního slova panelu se ujme Petr Třešňák, náměstek ministra průmyslu a obchodu. V panelu vystoupí Petr Ložek (vedoucí partner PwC, Technology Consulting), Tomáš Ditrych (advokát, partner Mavericks Legal), Petr Voplakal (Digital Transformation Manager, Středočeské inovační centrum) a Věslav Michalik (starosta Dolních Břežan).

PANEL III: JAK SE BUDUJE MOZKOVNA

Kterým projektům se digitální transformace povedla a které už dnes představují dobrý příklad “mozkovny”? Jaké překážky bylo třeba překonat, na co se aktuálně zaměřují a v čem vidí hlavní výzvy do budoucna? V posledním panelu zasedne Jana Polášek Filová (průmyslová digitalizace, spolupráce s univerzitami ve ŠKODA Auto), Ondřej Klamt (CTO Rohlik.cz), Michael Vích (PR manažer ELI Beamlines) a Tomáš Stegura (ředitel útvaru Digital ve skupině ČSOB). Závěrečného slova panelu i konference se ujme Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Právě o těchto tématech bude naše konference Z montovny mozkovnou pořádaná ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung v ČR a na Slovensku.

Registrovat se můžete zde.

Program najdete tady.

Těšíme se na vás!

Institut moderní politiky iSTAR pořádal ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung v pátek 11. června v prostorech Poslanecké sněmovny svou již pátou konferenci, tentokrát na téma „Bezpečná země = atraktivní partner“. Jak je na tom Česká republika v oblasti bezpečnosti? Umí využít svůj potenciál při vyjednávání a uzavírání strategických partnerství? O tom diskutovali řečníci z řad významných osobností a odborníků různých oborů. Konference byla rozdělena do tří panelů týkajících se právě bezpečnosti v České republice, strategických partnerství ale i naplňování závazků.

První část konference zahájil svým příspěvkem novinář Libor Dvořák, který hovořil o vzájemných vztazích mezi Českem a Ruskem i hrozbách, jež ze strany Ruska hrozí. „Byli jsme posledními, kteří se SSSR postavili. V kauze Vrbětice ale nastavili Babiš s Hamáčkem jen zmatek,“ poznamenal komentátor Českého rozhlasu Plus. O aktivitách Ruské federace na území cizího státu hovořila i Veronika Víchová z projektu Kremlin Watch a upozornila na různorodé nástroje, které ruský režim využíval i během koronavirové krize. Od začátku pandemie se snažili poskytovat tzv. humanitární pomoc mnoha státům, snažili se prezentovat jako stát, který pandemii výborně zvládá a může pomáhat ostatním, přestože pomůcky, které mnohdy poskytovali, byly často k ničemu a Rusko samotné nebylo schopno se s pandemií vypořádat,“ dodala Víchová. Pozvání přijal i bývalý šéf NÚKIBu Dušan Navrátil, který navázal na své předřečníky a upozornil na zvyšující se kybernetické útoky, čímž dochází k destabilizaci celé státní infrastruktury. První panel uzavřel bývalý příslušník Vojenského zpravodajství Luděk Michálek, který přiblížil práci zpravodajských služeb obecně.

Úvodní slovo druhého panelu patřilo bývalému generálovi Petru Pavlovi, podle něhož bude Česko atraktivním partnerem tehdy, pokud bude zajištěna bezpečnost na domácí půdě. „Musíme být také dostatečně silní, dostatečně transparentní, srozumitelní pro naše partnery, pro naši veřejnost a pokud budeme schopni jasně komunikovat, o co nám jde, jakým způsobem třeba krizi, kterou procházíme, budeme řešit,“ upřesnil Pavel. O strategickém partnerství států hovořil také Jaroslav Kurfürst z MZV. Mezi klíčové partnery, se kterými je veden strategický dialog, patří USA a Německo. Připomněl ale, že největší země nemusí být vždy největšími spojenci. Významné jsou podle jeho slov i malé státy.

Na akci vystoupil i ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák, který označil za nejdůležitější spojenectví států v rámci EU a NATO. „Jsou to pilíře, které nejsou a snad nebudou zpochybněny žádnými relevantními či významnými institucemi,“ řekl Jindrák a dodal, že důležité bude pracovat i na posílení státního aparátu a omezení úniků tajných informací na veřejnost. Skutečná partnerství by se měla podle bezpečnostního analytika Tomáše Pojara zploštit na úzký seznam zemí, sám uvedl Německo, Polsko a USA. Připomněl, že prioritou by pro Česko měla být předvídatelnost, jasná formulace a transparentnost.

Třetí panel, jediný primárně politický, se zaměřil na samotné plnění závazků Českou republikou. Senátor Pavel Fischer ve svém úvodním příspěvku upozornil na fakt, že současná vláda na závazky dlouhodobě zapomíná. Nežijeme v bezpečném světě a tím, že vláda odmítá dávat 2 % na obranu, podle něj ukazuje, jako by ji nezajímala suverenita státu. O hybridních hrozbách, kterým Česká republika v posledních letech masivně čelí, mluvila poslankyně za TOP 09 Helena Langšádlová. Podle ní na ně však není ČR dostatečně připravena, chybí jí centrální institut, který by koordinovaně přijímal existující hrozby a vytvářel pro ně řešení. Na závěr panelu předseda hnutí STAN Vít Rakušan upozornil, že na pojem „bezpečnost“ je nutné nahlížet z více úhlů. „Bezpečně se chceme cítit všichni. Musíme proto vnímat bezpečnost i jako podmínku plnohodnotného života ve společnosti, podmínku svobodného bytí a dobrého místa pro život. To jsou naše primární závazky vůči naším lidem,“ dodal Rakušan.

 • Fotogalerie zde.
 • Videozáznam konference k dispozici zde.

11. června 2021 10:30-14:30 J 205 Poslanecká sněmovna, Sněmovní 1, Praha 1

Vláda tvrdí, že chce předvídatelný a jednoduchý daňový systém. Experti na daňové právo se však shodují, že přesně to se kabinetu nedaří plnit. Daňový systém je podle nich ve špatné kondici a namísto pomocníka v něm podnikatelé mohou vidět spíše svého nepřítele.

Experti debatovali na konferenci pořádané Institutem moderní politiky, který založilo v roce 2018 hnutí STAN. Bývalá náměstkyně ministra financí a nynější daňová poradkyně Simona Hornochová poukázala na to, že současný daňový zákon vznikl na počátku 90. let minulého století. „Má za sebou 180 novel, text už přestává být srozumitelný i pro daňové poradce,“ uvedla.

Na složitost zákona přitom v minulém volebním období upozorňoval i tehdejší ministr financí a současný premiér Andrej Babiš (ANO). „Napíšeme nový zákon o daních z příjmů tak, aby ho politici znovu nekomplikovali,“ jsou jeho slova z ledna roku 2017. Vloni v říjnu ale ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) oznámila, že nový zákon pravděpodobně kabinet vůbec nepředloží. Namísto toho pokračuje v dalších novelách, které vláda každoročně schvaluje v takzvaném daňovém balíčku.

Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady – nezávislé instituce, která má dohled nad dodržováním rozpočtových pravidel – upozornila, že to je přesně opačný směr, než jaký podnikatelé potřebují. „Daňový systém potřebuje transparentnost, stabilitu a jednoduchost,“ uvedla Zamrazilová ve svém příspěvku.

Ministryně financí a dnes i místopředsedkyně vlády Alena Schillerová nepopírá, že současný daňový řád je pro podnikatele příliš komplikovaný. Uvedla, že jednodušší správa daní je stále prioritou vlády. „Tohoto cíle dosáhneme prostřednictvím projektu MOJE daně, který přinese jednodušší a přehlednější daňový systém,“ uvedla pro HN Schillerová.

Jenomže zmíněný projekt už vláda slibuje několik let. A finanční správa naopak v posledních letech čelila kritice za příliš razantní výběr daní. A to i u podnikatelů či firem, u kterých bylo jen pouhé podezření, že by mohli oni nebo jejich dodavatelé krátit stát na daních.

Razantní výběry daní

Kauzy zajišťovacích příkazů, které berním úřadům umožňovaly okamžité zabavení veškerého majetku firem, z nichž některé obratem skončily v likvidaci, stály dokonce místo bývalého šéfa Generálního finančního ředitelství Martina Janečka. Ten na svůj post rezignoval v prosinci 2018 a dnes vede finanční ředitelství v Českých Budějovicích.

Hornochová proto míní, že stát by měl obnovit důvěru veřejnosti v korektní výkon správy daní a zároveň zamezit kriminalizaci daňových chyb. „Jak může být 85 procent doměrků daně trestným činem?“ ptala se. Podle statistik předává finanční správa na policii skutečně uvedené procento všech doměrků nad 50 tisíc korun s tím, že dotyčný podnikatel se chtěl úmyslně obohatit. Před pěti lety to přitom bylo jen u poloviny případů.

Hornochová poukázala na příklad kontroly odpočtů daně na vý- voj a výzkum. Stát podporuje firmy, které vyvíjejí vlastní produkty, daňovým zvýhodněním. Finanční správa ale začala hromadně tato zvýhodnění firmám neuznávat a doměřovat daně včetně milionových penále. „Kontroly probíhaly tak, že úředníci ověřili, zda jste uměli napsat datum zahájení projektu. Když jste se spletli o den, tak bylo jedno, jestli pomáháte ekonomice, doměřili vám všechno,“ uvedla.

HN jeden podobný případ popsaly. Česko-neměcký podnikatel František Kubík vlastní v Přerově fabriku na vývoj speciálních strojů. Přestože se živí prakticky výhradně vývojem nových zařízení, berní úředníci mu sdělili, že má na projektu špatné datum a doměřili mu daň pět milionů korun a další téměř milion činilo penále. Kubík vše zaplatil, nicméně zvažuje návrat do Německa, kam v 70. letech emigroval.

Vysoká daňová zátěž

Další bolavé místo českého daňového práva je vysoká míra zdanění. Podle Zamrazilové je v Česku sedmé nejvyšší zdanění ve sdružení nejvyspělejších zemí světa známém pod zkratkou OECD. „U zaměstnance je to 43,7 procenta z průměrné mzdy,“ uvedla. Vladimír Štípek ze Svazu průmyslu a dopravy řekl, že zároveň tím s každou daňovou změnou roste administrativní náročnost pro podnikatele. „Stále jim přibývají každodenní povinnosti,“ řekl.

Ministryně Schillerová uvedla, že cílem vlády je zlepšit výběr daní. „Bez toho, abychom je navyšovali,“ řekla. Babišův kabinet přitom vloni prosadil zvýšení spotřební daně na tabák a lihoviny a zdanil výhry z hazardu a v loteriích.

Autor: Martin Ťopek martin.topek@economia.cz

 

 • Fotogalerie zde.
 • Prezentace řečníků zde.
 • Videozáznam konference k dispozici zde.

Daně, daně, daně

15. ledna 2020 10:00-14:00 Schebkův palác, Politických vězňů 7, Praha

Už Benjamin Franklin řekl, že v životě jsou jen dvě jistoty – placení daní a smrt. ?⏳
Daně jako takové provází naši společnost již tisíce let a dalších pár tisíc nejspíš ještě provázet budou. A s tím jde ruku v ruce, že se kolem nich vedou dennodenně bouřlivé debaty jak na půdě Poslanecké sněmovny, tak u piva v hospodě. ?

Současná vláda je za časté zvyšování daní z mnoha stran kritizována. Je kritika oprávněná?
Myslíte si, že je aktuální daňové zatížení s ohledem na současnou ekonomickou situaci vhodné? Mělo by se snad ještě zvýšit? Nebo naopak snížit? ?

Na všechny tyto a mnoho dalších otázek ohledně ekonomie a daní se pokusíme odpovědět na naší konferenci “Daně, daně, daně”, pořádané dne 15. ledna 2020 v Schebkově paláci v Praze. ?

Hlavní body programu budou:
Specifika českého daňového systému pohledem odborníků
Co můžeme zlepšit?
Zahraniční inspirace

Celý program zveřejníme brzy. ?

Všechny Vás proto srdečně zveme, nicméně kapacita sálu je omezená, proto se prosím registrujte na tomto odkazu zde: https://1url.cz/@RegistraceDane

Vydáváme brožuru k suchu

Připravili jsme pro Vás brožuru „Klima se mění: Po nás sucho”, která je výstupem stejnojmenné konference, která se uskutečnila ve druhé polovině června.
Sucho a změna klimatu jsou v poslední době stále častěji užívané pojmy, obvykle vystupující společně. V naší brožuře jsme se rozhodli vzít to hezky od začátku a začali jsme trochou historie a představením příčin sucha odborníky. Poté jsme se Vám rozhodli ukázat, co funguje a jak, abyste měli šanci vidět, že někde se na tom pracuje, a že se suchem se dá bojovat. Nakonec jsme se zaměřili na budoucnost a rozhodli jsme se Vám představit projekt hnutí STAN „1000 a 1 cesta pro krajinu“, který má za cíl zefektivnit boj se suchem na obecní úrovni, a to poměrně jednoduchou metodou, tedy obnovou historických polních cest.

Brožura je dostupná zde: https://www.i-star.cz/wp-content/uploads/2019/11/klimasemeni.pdf

 

Přinášíme vám shrnutí konference o důchodových reformách, kterou jsme zorganizovali ve čtvrtek 10. října 2019 v Poslanecké sněmovně. Protože kde jinde se o tomto tématu začít konečně odborně bavit?

Členka naší správní rady, starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková, která je sama součástí současné Komise pro spravedlivé důchody, pro vás připravila ryze odborné shrnutí celého dne (a pro ty, kteří mají zájem o celý záznam konference připravujeme video):

 

Shrneme-li velmi zjednodušeně fakta, která ovlivňují budoucí vývoj a ukazují na potřebu řešit sociální politiku systémově a ve všech oblastech:

 • Výrazně se zvyšuje průměrný věk prvorodiček na 30 let
 • Počet dětí narozených 1 ženě je nyní 1,69 dítěte. 
 • Zvyšuje se věk dožití, u žen je to nyní 81,9 let u mužů 76,1 let, přičemž za 30 let se očekává zvýšení na 86,7 let u žen a 82,1 let u mužů.
 • Bez výraznější prorodinné politiky se očekává mírný vzestup plodnosti jen díky zahraniční migraci.
 • Očekává se pokles podílu osob ve věku 15-64 let a vzrůst podílu osob ve věku 65 let a více.

Požadavky na moderní penzijní systém:

  • Nutnost v době ekonomické aktivity investovat do penzijního systému a to buď ve formě peněz nebo pomocí výchovy dětí nebo kombinací obou forem.  
  • Vše je třeba řešit v kontextu s mezigenerační solidaritou.
 • Je třeba zaměřit se na solidaritu mezi rodinami a bezdětnými, kdy rodina mající děti přispívá výrazně více do státního rozpočtu, než bezdětné páry. 

Důležité je zmínit, že změny musí být činěny ve všech oblastech, musí se vzájemně doplňovat, aby se skutečně jednalo o systémovou změnu. Správně nastavené dílčí změny tak, jak jsou představeny níže, nemusí nutně znamenat zvyšující se výdaje ve státním rozpočtu. Cílem je dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti systému a níže uvedenými opatřeními podpořit příjmovou stránku rozpočtu, která bude použita na výplatu důchodů. 

Co bude zapotřebí řešit?

 • Velká důchodová reforma: 
 • rozdělení starobních důchodů na min. 2 penzijní pilíře sestávající z rovného důchodu a moderního sociálního starobního pojištění (penzijní konta). 
 • otevření otázky důchodového věku v kontextu se zvyšujícím se věkem dožití. V ohled je nutné brát náročné profese.
 • fiskální podpora práce důchodců
 • výchovu dětí je třeba brát jako investici do penzijního systému 
 • Reforma pozůstalostních důchodů: 
 • zavedení rovného sirotčího důchodu pro jednostranné či oboustranné sirotky a jejich pravidelná valorizace
 • u vdovského či vdoveckého důchodu přechod na překlenovací důchod vyplácený po dobu např. 6 popř. 12 měsíců
 • Reforma invalidních důchodů
 • Návrh invalidní důchod začlenit do nemocenského pojištění 
 • Reforma státní podpory finančních produktů 
 • Změny v daňových režimech a státní podpoře stavebního spoření a penzijního pojištění, v kontextu této změny by připadalo v úvahu např. zvýšení základní slevy na poplatníka
 • Reforma rodinné politiky 
 • Dostupná péče pro děti předškolního věku, dostatečná síť dětských skupin či jeslí
 • Zavedení univerzálních přídavků na děti místo daňového zvýhodnění
 • Výchovu dětí je třeba brát jako investici do penzijního systému 
 • Nutnost podporovat porodnost a ocenit práci a náklady rodičů při výchově nové generace 
 • Podpora částečných úvazků nejen v soukromém, ale i ve veřejném sektoru
 • Investice do kvalitního vzdělávání
 • zkrácení povinné školní docházky na 8 tříd
 • učinit opatření vedoucí ke snížení neefektivní doby studia v bakalářských a navazujících programech
 • zvýšení výdajů na školství a zvýšení platů učitelů tak, aby se zvýšila kvalita práce učitelů do budoucna, bude znamenat vyšší kvalitu vzdělávání, vyšší produktivitu práce a tím vyšší růst HDP, což bude znamenat zvýšení příjmů veřejných rozpočtů.
 • Reforma systému zdravotního pojištění
 • Je třeba myslet i na udržitelný zdravotní systém, kdy je zapotřebí, aby se lidé dožívali vyššího věku ve zdraví.
 • Reforma daní
 • V současné době způsobuje „rovná daň“ nespravedlnost v tom smyslu, že daň více zatěžuje nízké příjmy. Je třeba se do budoucna zamyslet, zda změny neučinit ve zdanění příjmů – čím vyšší příjem, tím vyšší zdanění, tzv. progresivní zdanění. 
 • Panelisté se shodli, že zavedení sektorové či digitální daně a jejich zapojení do důchodového systému není zapotřebí. 
 • Vhodné by bylo spíše „přeskupení“ daní a jejich reforma, nikoliv jejich zvyšování. 

Cílem je dosáhnout zjednodušeného výpočtu důchodů a jejich předvídatelnost.

 

Prezentace všech řečníků jsou k dispozici zde.

Kompletní fotogalerie je samozřejmě také k dispozici, a to zde. Za krásné fotky opět děkujeme Dominikovi Kučerovi

Záznam z celé konference ke shlédnutí na našem Youtube kanále zde

Důchodová reforma, politické téma, které bude vždycky aktuální. Ještě žádná politická reprezentace se s ním nedokázala popasovat. A přes to, že ani my si nemyslíme, že existuje jedno jediné správné řešení u kterého budou šťastní všichni, je potřeba hledat to, které bude nejefektivnější. Nejspravedlivější. A nejméně bolestivé pro naše občany i státní rozpočet. 

Jak si myslíte, že bude vypadat váš důchod? Věříte, že ve chvíli, kdy v určitém věku do důchodu vstoupíte, bude mít stát na vaši penzi stát dostatek prostředků? A jste zastánci pevně daného věku odchodu do důchodu?

Na všechny tyto otázky se budeme ptát na konferenci s poetickým názvem “Budoucnost důchodů”, která se bude konat ve čtvrtek 10. října v budově Poslanecké sněmovny. Prostory naší dolní komory jsme zvolili zcela schválně: jsme přesvědčeni, že je čas na tomto prostoru tuto debatu seriózně vést. Jsme přesvědčeni, že je potřeba uvést na pravou míru mnoho mýtů, které okolo tohoto tématu panují, a začít pracovat s fakty. 

Kapacita místnosti je omezená, přihlašování na akci zde: Registrace Budoucnost Důchodů

Finální program zveřejníme brzy, už nyní však víme, že se můžete v jednom z panelů těšit na předsedy všech důchodových komisí, které historicky v České republice zasedaly.

Ke konci školního roku představujeme a poslancům předáváme ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ jako výsledek naší první konference Vzdělaná společnost ?‍??‍??‍??‍?

Reforma by měla být postavena na 5⃣ pilířích:
? pracujme s žáky, učiteli, řediteli, nezapomínejme na zřizovatele ?‍??‍??‍??‍?
? změna obsahu vzdělávání a propojení s praxí ?
? instituce musí být efektivně propojené 
? investice do vzdělání ve výši 7️⃣ % našeho HDP
? znalosti & schopnosti, které nás připraví na nejistou budoucnost ?

Celý materiál je dostupný zde našem webu v sekci Publikace ? http://bit.ly/vzdelana-spolecnost-teze