11. června 2021 10:30-14:30 J 205 Poslanecká sněmovna, Sněmovní 1, Praha 1

Vláda tvrdí, že chce předvídatelný a jednoduchý daňový systém. Experti na daňové právo se však shodují, že přesně to se kabinetu nedaří plnit. Daňový systém je podle nich ve špatné kondici a namísto pomocníka v něm podnikatelé mohou vidět spíše svého nepřítele.

Experti debatovali na konferenci pořádané Institutem moderní politiky, který založilo v roce 2018 hnutí STAN. Bývalá náměstkyně ministra financí a nynější daňová poradkyně Simona Hornochová poukázala na to, že současný daňový zákon vznikl na počátku 90. let minulého století. „Má za sebou 180 novel, text už přestává být srozumitelný i pro daňové poradce,“ uvedla.

Na složitost zákona přitom v minulém volebním období upozorňoval i tehdejší ministr financí a současný premiér Andrej Babiš (ANO). „Napíšeme nový zákon o daních z příjmů tak, aby ho politici znovu nekomplikovali,“ jsou jeho slova z ledna roku 2017. Vloni v říjnu ale ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) oznámila, že nový zákon pravděpodobně kabinet vůbec nepředloží. Namísto toho pokračuje v dalších novelách, které vláda každoročně schvaluje v takzvaném daňovém balíčku.

Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady – nezávislé instituce, která má dohled nad dodržováním rozpočtových pravidel – upozornila, že to je přesně opačný směr, než jaký podnikatelé potřebují. „Daňový systém potřebuje transparentnost, stabilitu a jednoduchost,“ uvedla Zamrazilová ve svém příspěvku.

Ministryně financí a dnes i místopředsedkyně vlády Alena Schillerová nepopírá, že současný daňový řád je pro podnikatele příliš komplikovaný. Uvedla, že jednodušší správa daní je stále prioritou vlády. „Tohoto cíle dosáhneme prostřednictvím projektu MOJE daně, který přinese jednodušší a přehlednější daňový systém,“ uvedla pro HN Schillerová.

Jenomže zmíněný projekt už vláda slibuje několik let. A finanční správa naopak v posledních letech čelila kritice za příliš razantní výběr daní. A to i u podnikatelů či firem, u kterých bylo jen pouhé podezření, že by mohli oni nebo jejich dodavatelé krátit stát na daních.

Razantní výběry daní

Kauzy zajišťovacích příkazů, které berním úřadům umožňovaly okamžité zabavení veškerého majetku firem, z nichž některé obratem skončily v likvidaci, stály dokonce místo bývalého šéfa Generálního finančního ředitelství Martina Janečka. Ten na svůj post rezignoval v prosinci 2018 a dnes vede finanční ředitelství v Českých Budějovicích.

Hornochová proto míní, že stát by měl obnovit důvěru veřejnosti v korektní výkon správy daní a zároveň zamezit kriminalizaci daňových chyb. „Jak může být 85 procent doměrků daně trestným činem?“ ptala se. Podle statistik předává finanční správa na policii skutečně uvedené procento všech doměrků nad 50 tisíc korun s tím, že dotyčný podnikatel se chtěl úmyslně obohatit. Před pěti lety to přitom bylo jen u poloviny případů.

Hornochová poukázala na příklad kontroly odpočtů daně na vý- voj a výzkum. Stát podporuje firmy, které vyvíjejí vlastní produkty, daňovým zvýhodněním. Finanční správa ale začala hromadně tato zvýhodnění firmám neuznávat a doměřovat daně včetně milionových penále. „Kontroly probíhaly tak, že úředníci ověřili, zda jste uměli napsat datum zahájení projektu. Když jste se spletli o den, tak bylo jedno, jestli pomáháte ekonomice, doměřili vám všechno,“ uvedla.

HN jeden podobný případ popsaly. Česko-neměcký podnikatel František Kubík vlastní v Přerově fabriku na vývoj speciálních strojů. Přestože se živí prakticky výhradně vývojem nových zařízení, berní úředníci mu sdělili, že má na projektu špatné datum a doměřili mu daň pět milionů korun a další téměř milion činilo penále. Kubík vše zaplatil, nicméně zvažuje návrat do Německa, kam v 70. letech emigroval.

Vysoká daňová zátěž

Další bolavé místo českého daňového práva je vysoká míra zdanění. Podle Zamrazilové je v Česku sedmé nejvyšší zdanění ve sdružení nejvyspělejších zemí světa známém pod zkratkou OECD. „U zaměstnance je to 43,7 procenta z průměrné mzdy,“ uvedla. Vladimír Štípek ze Svazu průmyslu a dopravy řekl, že zároveň tím s každou daňovou změnou roste administrativní náročnost pro podnikatele. „Stále jim přibývají každodenní povinnosti,“ řekl.

Ministryně Schillerová uvedla, že cílem vlády je zlepšit výběr daní. „Bez toho, abychom je navyšovali,“ řekla. Babišův kabinet přitom vloni prosadil zvýšení spotřební daně na tabák a lihoviny a zdanil výhry z hazardu a v loteriích.

Autor: Martin Ťopek martin.topek@economia.cz

 

 • Fotogalerie zde.
 • Prezentace řečníků zde.
 • Videozáznam konference k dispozici zde.

Daně, daně, daně

15. ledna 2020 10:00-14:00 Schebkův palác, Politických vězňů 7, Praha

Už Benjamin Franklin řekl, že v životě jsou jen dvě jistoty – placení daní a smrt. ?⏳
Daně jako takové provází naši společnost již tisíce let a dalších pár tisíc nejspíš ještě provázet budou. A s tím jde ruku v ruce, že se kolem nich vedou dennodenně bouřlivé debaty jak na půdě Poslanecké sněmovny, tak u piva v hospodě. ?

Současná vláda je za časté zvyšování daní z mnoha stran kritizována. Je kritika oprávněná?
Myslíte si, že je aktuální daňové zatížení s ohledem na současnou ekonomickou situaci vhodné? Mělo by se snad ještě zvýšit? Nebo naopak snížit? ?

Na všechny tyto a mnoho dalších otázek ohledně ekonomie a daní se pokusíme odpovědět na naší konferenci “Daně, daně, daně”, pořádané dne 15. ledna 2020 v Schebkově paláci v Praze. ?

Hlavní body programu budou:
Specifika českého daňového systému pohledem odborníků
Co můžeme zlepšit?
Zahraniční inspirace

Celý program zveřejníme brzy. ?

Všechny Vás proto srdečně zveme, nicméně kapacita sálu je omezená, proto se prosím registrujte na tomto odkazu zde: https://1url.cz/@RegistraceDane

Vydáváme brožuru k suchu

Připravili jsme pro Vás brožuru „Klima se mění: Po nás sucho”, která je výstupem stejnojmenné konference, která se uskutečnila ve druhé polovině června.
Sucho a změna klimatu jsou v poslední době stále častěji užívané pojmy, obvykle vystupující společně. V naší brožuře jsme se rozhodli vzít to hezky od začátku a začali jsme trochou historie a představením příčin sucha odborníky. Poté jsme se Vám rozhodli ukázat, co funguje a jak, abyste měli šanci vidět, že někde se na tom pracuje, a že se suchem se dá bojovat. Nakonec jsme se zaměřili na budoucnost a rozhodli jsme se Vám představit projekt hnutí STAN „1000 a 1 cesta pro krajinu“, který má za cíl zefektivnit boj se suchem na obecní úrovni, a to poměrně jednoduchou metodou, tedy obnovou historických polních cest.

Brožura je dostupná zde: https://www.i-star.cz/wp-content/uploads/2019/11/klimasemeni.pdf

 

Přinášíme vám shrnutí konference o důchodových reformách, kterou jsme zorganizovali ve čtvrtek 10. října 2019 v Poslanecké sněmovně. Protože kde jinde se o tomto tématu začít konečně odborně bavit?

Členka naší správní rady, starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková, která je sama součástí současné Komise pro spravedlivé důchody, pro vás připravila ryze odborné shrnutí celého dne (a pro ty, kteří mají zájem o celý záznam konference připravujeme video):

 

Shrneme-li velmi zjednodušeně fakta, která ovlivňují budoucí vývoj a ukazují na potřebu řešit sociální politiku systémově a ve všech oblastech:

 • Výrazně se zvyšuje průměrný věk prvorodiček na 30 let
 • Počet dětí narozených 1 ženě je nyní 1,69 dítěte. 
 • Zvyšuje se věk dožití, u žen je to nyní 81,9 let u mužů 76,1 let, přičemž za 30 let se očekává zvýšení na 86,7 let u žen a 82,1 let u mužů.
 • Bez výraznější prorodinné politiky se očekává mírný vzestup plodnosti jen díky zahraniční migraci.
 • Očekává se pokles podílu osob ve věku 15-64 let a vzrůst podílu osob ve věku 65 let a více.

Požadavky na moderní penzijní systém:

  • Nutnost v době ekonomické aktivity investovat do penzijního systému a to buď ve formě peněz nebo pomocí výchovy dětí nebo kombinací obou forem.  
  • Vše je třeba řešit v kontextu s mezigenerační solidaritou.
 • Je třeba zaměřit se na solidaritu mezi rodinami a bezdětnými, kdy rodina mající děti přispívá výrazně více do státního rozpočtu, než bezdětné páry. 

Důležité je zmínit, že změny musí být činěny ve všech oblastech, musí se vzájemně doplňovat, aby se skutečně jednalo o systémovou změnu. Správně nastavené dílčí změny tak, jak jsou představeny níže, nemusí nutně znamenat zvyšující se výdaje ve státním rozpočtu. Cílem je dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti systému a níže uvedenými opatřeními podpořit příjmovou stránku rozpočtu, která bude použita na výplatu důchodů. 

Co bude zapotřebí řešit?

 • Velká důchodová reforma: 
 • rozdělení starobních důchodů na min. 2 penzijní pilíře sestávající z rovného důchodu a moderního sociálního starobního pojištění (penzijní konta). 
 • otevření otázky důchodového věku v kontextu se zvyšujícím se věkem dožití. V ohled je nutné brát náročné profese.
 • fiskální podpora práce důchodců
 • výchovu dětí je třeba brát jako investici do penzijního systému 
 • Reforma pozůstalostních důchodů: 
 • zavedení rovného sirotčího důchodu pro jednostranné či oboustranné sirotky a jejich pravidelná valorizace
 • u vdovského či vdoveckého důchodu přechod na překlenovací důchod vyplácený po dobu např. 6 popř. 12 měsíců
 • Reforma invalidních důchodů
 • Návrh invalidní důchod začlenit do nemocenského pojištění 
 • Reforma státní podpory finančních produktů 
 • Změny v daňových režimech a státní podpoře stavebního spoření a penzijního pojištění, v kontextu této změny by připadalo v úvahu např. zvýšení základní slevy na poplatníka
 • Reforma rodinné politiky 
 • Dostupná péče pro děti předškolního věku, dostatečná síť dětských skupin či jeslí
 • Zavedení univerzálních přídavků na děti místo daňového zvýhodnění
 • Výchovu dětí je třeba brát jako investici do penzijního systému 
 • Nutnost podporovat porodnost a ocenit práci a náklady rodičů při výchově nové generace 
 • Podpora částečných úvazků nejen v soukromém, ale i ve veřejném sektoru
 • Investice do kvalitního vzdělávání
 • zkrácení povinné školní docházky na 8 tříd
 • učinit opatření vedoucí ke snížení neefektivní doby studia v bakalářských a navazujících programech
 • zvýšení výdajů na školství a zvýšení platů učitelů tak, aby se zvýšila kvalita práce učitelů do budoucna, bude znamenat vyšší kvalitu vzdělávání, vyšší produktivitu práce a tím vyšší růst HDP, což bude znamenat zvýšení příjmů veřejných rozpočtů.
 • Reforma systému zdravotního pojištění
 • Je třeba myslet i na udržitelný zdravotní systém, kdy je zapotřebí, aby se lidé dožívali vyššího věku ve zdraví.
 • Reforma daní
 • V současné době způsobuje „rovná daň“ nespravedlnost v tom smyslu, že daň více zatěžuje nízké příjmy. Je třeba se do budoucna zamyslet, zda změny neučinit ve zdanění příjmů – čím vyšší příjem, tím vyšší zdanění, tzv. progresivní zdanění. 
 • Panelisté se shodli, že zavedení sektorové či digitální daně a jejich zapojení do důchodového systému není zapotřebí. 
 • Vhodné by bylo spíše „přeskupení“ daní a jejich reforma, nikoliv jejich zvyšování. 

Cílem je dosáhnout zjednodušeného výpočtu důchodů a jejich předvídatelnost.

 

Prezentace všech řečníků jsou k dispozici zde.

Kompletní fotogalerie je samozřejmě také k dispozici, a to zde. Za krásné fotky opět děkujeme Dominikovi Kučerovi

Záznam z celé konference ke shlédnutí na našem Youtube kanále zde

Důchodová reforma, politické téma, které bude vždycky aktuální. Ještě žádná politická reprezentace se s ním nedokázala popasovat. A přes to, že ani my si nemyslíme, že existuje jedno jediné správné řešení u kterého budou šťastní všichni, je potřeba hledat to, které bude nejefektivnější. Nejspravedlivější. A nejméně bolestivé pro naše občany i státní rozpočet. 

Jak si myslíte, že bude vypadat váš důchod? Věříte, že ve chvíli, kdy v určitém věku do důchodu vstoupíte, bude mít stát na vaši penzi stát dostatek prostředků? A jste zastánci pevně daného věku odchodu do důchodu?

Na všechny tyto otázky se budeme ptát na konferenci s poetickým názvem “Budoucnost důchodů”, která se bude konat ve čtvrtek 10. října v budově Poslanecké sněmovny. Prostory naší dolní komory jsme zvolili zcela schválně: jsme přesvědčeni, že je čas na tomto prostoru tuto debatu seriózně vést. Jsme přesvědčeni, že je potřeba uvést na pravou míru mnoho mýtů, které okolo tohoto tématu panují, a začít pracovat s fakty. 

Kapacita místnosti je omezená, přihlašování na akci zde: Registrace Budoucnost Důchodů

Finální program zveřejníme brzy, už nyní však víme, že se můžete v jednom z panelů těšit na předsedy všech důchodových komisí, které historicky v České republice zasedaly.

Ke konci školního roku představujeme a poslancům předáváme ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ jako výsledek naší první konference Vzdělaná společnost ?‍??‍??‍??‍?

Reforma by měla být postavena na 5⃣ pilířích:
? pracujme s žáky, učiteli, řediteli, nezapomínejme na zřizovatele ?‍??‍??‍??‍?
? změna obsahu vzdělávání a propojení s praxí ?
? instituce musí být efektivně propojené 
? investice do vzdělání ve výši 7️⃣ % našeho HDP
? znalosti & schopnosti, které nás připraví na nejistou budoucnost ?

Celý materiál je dostupný zde našem webu v sekci Publikace ? http://bit.ly/vzdelana-spolecnost-teze

Děkujeme moc za vaši účast na konferenci “Klima se mění: Po nás sucho”, která se uskutečnila v prostorách karlínské Invalidovny. Momentálně pracujeme na konkrétním výstupu z celé konference, který, stejně jako výstup z konference zaměřená na vzdělání, představíme do 3 měsíců od akce. Bylo za nás velmi důležité představit, jako jedni z mála, blok zaměřený na dobrou praxi starostů a místostarostů, protože jestli z celé akce něco vyplývá, je to to, že mnoho věcí lze udělat nejen na úrovni osobních rozhodnutí, ale také na úrovni obcí, mikroregionů či krajů.

? Fotogalerie z konference dostupná zde: https://drive.google.com/open?id=1bwQbOX1ZFlAFE1TAvjedK390L6F-h1xw

?‍? Prezentace k dispozici v záložce Publikace.  

Na našem Youtube kanále najdete ?️ videa: celý záznam z konference, příspěvky Stanislava Polčáka, Jany Plamínkové a Petra Hlubučka.

Sucho nás trápí ?
 
ℹ️ V nejobecnějším slova smyslu dochází k suchu při nedostatku srážek v delším časovém období (v České republice v řádu týdnů až měsíců) a vede k nedostatku vody pro nějakou aktivitu, skupinu lidí nebo životní prostředí. Jeho dopady jsou výsledkem vzájemné souhry přírodního jevu (méně srážek než se očekávalo) a poptávky lidí po dodávce vody. Lidská činnost tak může zhoršit dopady sucha. V České republice působí sucho problémy zejména v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství. (Zdroj: intersucho.cz)
 
⏰ My máme pocit, že je “za minutu dvanáct”. A že boj se suchem, provázaný i s tím, jakými klimatickými změnami Země prochází, a s naším přístupem k zemědělské půdě, je další politickou výzvou přesahující jedno volební období.
 
? Proto vás srdečně zveme na naši konference “Klima se mění: Po nás sucho”, která se uskuteční 2️⃣0️⃣. června v Invalidovně v Praze, a která bude rozdělena do částí:
?KLIMA, ?ZEMĚDĚLSTVÍ, ?PŘÍRODA, ?DOBRÁ PRAXE: Udržitelnost a funkční opatření.
Úplný program celé akce najdete na našich stránkách již brzy, registrace je možná zde.