Z montovny mozkovnou

Název konference: Z MONTOVNY MOZKOVNOU
Datum: 25.3.2022, 9:30 - 14:30
Místo konání: Dolní Břežany (ELI Beamlines)
Moderují: Jan Nešpor, Michala Stupková
Partneři: Konrad-Adenauer-Stiftung

Anotace konference
Jak udělat z montovny mozkovnu? Stát, který je mozkovnou, je moderní stát, pro něž je věda a výzkum prioritou a který nebojí se inovací. Stát, který využívá nejnovější technologie k tomu, aby občanům usnadnil život a fungoval maximálně efektivně. Stát, který usnadňuje vznik disruptivních start-upů, podporuje je v jejich začátcích, a ve kterém následně tyto úspěšné společnosti zůstávají a podílejí se na tvorbě hrubého domácího produktu. Stát, který investuje do rozvoje sektorů s vysokou přidanou hodnotou a který drží krok se světovými digitálními leadery.
Proč takový stát chtít? Jaké má výhody? A jak se v takový stát může Česko proměnit? O tom všem bude konference v Dolních Břežanech.

Konference bude rozdělena na tři tematické panely.

ÚVODNÍ SLOVO:

Barbora Urbanová, ředitelka Institutu moderní politiky iSTAR
Tomislav Delinić, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice a Slovenské republice

PANEL I: MODERNÍ STÁT
Proč máme vlastně chtít eGovernment a co to vůbec znamená? Je české prostředí připraveno na digitální stát? Jaká (bezpečnostní) rizika s sebou digitalizovaný stát nese? A kde lze brát příklady dobré (a horší) praxe?

Specifikace:
Panel se zaměří na fenomén eGov, jeho výhody a úskalí. Debatována bude připravenost České republiky na efektivní digitalizaci nejen státní správy včetně jejího legislativního prostředí a přívětivosti/připravenosti občanů. Panel rovněž nabídne zahraniční (estonskou) zkušenost jako dobrou praxi, ze které se lze leccos přiučit a zhodnotí současný stav českého eGovernmentu.

Úvodní slovo panelu:
Ondřej Profant, náměstek ministra pro místní rozvoj

Hosté:
1) Pavel Kroupa, advokát, partner ve společnosti KroupaHelán (specializace na GDPR, softwarové právo, duševní vlastnictví, e-commerce)
O ČEM: (Ne)připravenost českého (legislativního) prostředí, současné překážky a budoucí cesty
2) Rut Bízková, členka Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR a Středočeského inovačního centra.
O ČEM: Co může a musí udělat stát a co k tomu potřebuje? V čem stále zaostáváme?
3) Jiří Bulan, konzultant v oboru digitalizace a bezpečnosti, ex-CEO estonské společnosti RaulWalter
O ČEM: Proč to v Estonsku šlo už před 20 lety, co tomu dopomohlo a co nám chybí? Z čeho se lze poučit?
4) Eva Pavlíková, spoluzakladatelka a šéfka iniciativy Česko.Digital
O ČEM: Jak státu k digitalizaci pomoci? Jaká je role dobrovolníků a nestátního sektoru?

PANEL II: MODERNÍ PODNIKÁNÍ
Jak vytvořit efektivní a funkční podhoubí pro inovace? Co je důležité při “rozjezdu” digitálního podnikání? Jakou roli hraje výzkum a věda a jak mohou přispět univerzity k budování moderního businessu? Jak může stát podporovat soukromý sektor a jak může docílit toho, aby tu moderní firmy chtěly zůstávat a dál rozvíjet své podnikání?

Specifikace:
Panel bude diskutovat podmínky, východiska a perspektivy moderního podnikání v České republice. Řeč bude zejména o tom, jak v České republice vytvořit inovačního ekosystém, který bude podporovat rozvoj segmentů trhu s vysokou přidanou hodnotou. Jakou roli v tom může hrát stát a jakou soukromá sféra? Jak může stát podporovat start-upy, a to jak v rovině legislativní (odstranění nedůvodných legislativních bariér apod.), tak i nelegislativní (grantové výzvy, inovační huby a facilitátory atd.) a politické (podpora inovací stanovena jako národní priorita, do které se investuje)?

Úvodní slovo panelu:
Petr Třešňák, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Hosté:
1) Petr Ložek, vedoucí partner PwC, Technology Consulting
O ČEM: Je české prostředí přívětivé pro technologické a digitální podnikání? Jaké jsou největší překážky?

2) Tomáš Ditrych, advokát, partner Mavericks Legal
O ČEM: Zhodnocení legislativních překážek pro rozjezd podnikání, zejména legislativní problémy start-upů a jak by se daly odstranit.

3) Petr Voplakal, Digital Transformation Manager, Středočeské inovační centrum
O ČEM: Co potřebují malé a střední firmy pro digitální transformaci? Mají toho v Česku dostatek? Na co firmy nejčastěji naráží?

4) Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan
O ČEM: Obec jako investor. Příklad zapojení obce (a kraje) do budování mozkoven a podpory výzkumu a podnikání.

PANEL III: INOVACE V PRAXI: Zkušenosti z “mozkoven”
Kterým projektům se digitální transformace povedla a které už dnes představují dobrý příklad “mozkovny”? Jaké překážky bylo třeba překonat, na co se aktuálně zaměřují a v čem vidí hlavní výzvy do budoucna?

Specifikace:
Závěrečný panel konference se zaměří na konkrétní příklady z (české) praxe.

Hosté:
1) Jana Polášek Filová, digitální transformace ve ŠKODA Auto
O ČEM: Automobilky jsou esencí přeměny z montovny na mozkovnu. Jaký je současný vývoj, jak bude postupovat a na co se máme připravit?
2) Ondřej Klamt, CTO Rohlik.cz
O ČEM: Jak se k nám nákup dostane do 90 min? Jaká je další cesta rohlíku? Co na českém prostředí cení a co naopak (v porovnání se zahraničím) ne?

3) Michael Vích, ELI Beamlines
O ČEM: Cesta ELI Beamlines v Dolních Břežanech
4) Tomáš Stegura, ředitel útvaru Digital ve skupině ČSOB
O ČEM: Bankovní transformace - přínosy a úskalí

Závěrečné slovo panelu:
Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Předběžný časový rámec konference

9:30-10:00 Registrace
10:00-11:15 Úvodní slovo + PANEL I: MODERNÍ STÁT
11:15-11:30 Coffee break
11:30-12:45 PANEL II: MODERNÍ PODNIKÁNÍ
12:45-13:30 Lehký oběd
13:30-14:30 PANEL III: INOVACE V PRAXI: Zkušenosti z “mozkoven” + závěrečné slovo
14:30 Závěr konference a možnost navštívit ELI Beamlines

O moderátorech konference

Michala Stupková
Michala Stupková je studentkou závěrečného ročníku na Právnické fakultě UK. V současnosti studuje v rámci Erasmu na Vídeňské univerzitě, přičemž před odjezdem působila na Ministerstvu financí, kde se věnovala inovacím na finančních trzích. Ve své kariérní a akademické cestě se soustředí na IT právo a právo nových technologií (zejména pak na regulaci nových technologií a regulatorní sandboxy ve finančních službách).

Jan Nešpor
Jan Nešpor studuje v závěrečném ročníku na Právnické fakultě UK, kromě toho pracuje jako asistent poslankyně a legislativní poradce. V rámci svého studia se věnuje správnímu právu, zejména pak právní úpravě eGovernmentu a disruptivním technologiím a jejich roli v moderní veřejné správě. Těmto tématům se plánuje věnovat i nadále v navazujícím doktorském studiu.

Partnerem konference je Konrad-Adenauer-Stiftung.

Program konference ke stažení (pdf)

NAHORU