Jan Farský je předsedou poslaneckého klubu STAN v Poslanecké sněmovně a 8 let byl starostou města Semily. V současné době působí také jako člen správní rady našeho Institutu moderní politiky iSTAR. V krátkém rozhovoru s ním se dozvíte, v čem vidí potenciál naše think-tanku, proč je v politice nebo jak by měla Česká republika vypadat za několik let.

Co je cílem nově založeného institutu?
Definovat středovou politiku, dát dohromady různé názory a přístupy a pořádně je promyslet a prodiskutovat.

Kterým tématům konkrétně by se podle vašeho názoru měl institut věnovat?
Vzdělání, životní prostředí, spravedlivá společnost, možnosti úspěchu, meziregionální rozdíly, průmysl 4.0 atd.

Proč název iSTAR?
Je to něco jako hvězda a iPhone dohromady.

Jak byste definoval středovou politiku?
Politiku bez extrémů, s vizí. Ne politika ode zdi ke zdi. Konsensuální, ne rozporná.

Jak by podle vás měla Česká republika vypadat za 5 či za 10 let?
Za 5 nebo 10 let se v podstatném příliš nezmění. Snad budeme mít kvalitnější vzdělání, snad budeme chránit lépe půdu a vodu.

Jaká je pro vás hlavní motivace být v politice?
Být prospěšný.

Vzdělaná společnost, velmi bohulibé téma, řešené celých 30 let od zrušení vedoucí úlohy KSČ. Leccos se zlepšilo, máme mnoho vysokých škol, některé s geniálními studujícími, kteří stačí absolvovat pětileté studium za 2 roky. Ale problematika školství, škol, kde by mělo býti vzdělávání rozvíjeno a o něj pečováno, se řeší mnoho let, celkem s 19 ministry školství, v průměru jeden ministr „sloužil“ 1,58 roku. Řeší se s většími či menšími mírnými posuny správným směrem a kroky, krůčky zpět.

Vzdělaná společnost bylo také tématem semináře Institutu moderní politiky iSTAR, který založilo naše politické hnutí STAN, prvním počinem tohoto institutu byl seminář o vzdělané společnosti, konaný v Národní technické knihovně v Praze, 29.3. 2019.

Přednášelo zde mnoho odborníků, rektor MU Mikuláš BEK, Jiří DRAHOŠ a Lenka ŠTĚPÁNOVÁ z České středoškolské unie. Inspiraci pro naše školství přednesli velvyslanci Norska a Finska.

Ale i v našem Královéhradeckém kraji je základní škola, která může býti inspirací pro další základní školy. Navštívil jsem základní školu, která sídlí v Dobřanech v Orlických horách. Žáci této školy navštěvují školu s radostí, nenudí se v ní a letní prázdniny jim připadají dlouhé, prostě se těší na další školní rok a současně mají tito žáci i měřitelné úspěchy. Mají úspěchy měřené v rámci ČR, prostě vyhráli „nevyhlášené mistrovství Republiky“. Řečeno odborně, byli skvěle hodnoceni v testech mezinárodního šetření PISA 2015. Vyhráli ve 3 disciplínách a ve čtvrté byli druzí.

Politické hnutí STAN „vyznává“ zásadu o subsidiaritě, tzn. problémy řešíme tam, kde je můžeme vyřešit, tzv. „od spoda“. Takto se k tomu postavil i pan ředitel ZŠ Jan GRULICH a za 13 let se může pochlubit nespornými úspěchy. Jistě si nemyslí, že má patent na řešení problematiky školství, ale proč nezačít právě podporou úspěšné základní školy. Vždyť STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ „vyznávají“ zásadu, že má být podpořen právě ten, kdo si významnou podporu zajišťuje sám, se svými učiteli.

Nyní škola TRIVUM PLUS v Dobřanech, prochází rekonstrukcí. Během rekonstrukce školy, vyučování probíhá v náhradních prostorách motokrosového závodiště. I v těchto podmínkách jsou žáci spokojeni, méně už hygienik, který panu řediteli mnohé „vytýká“. Neměl by být spíše odměněn, alespoň pochválen, že zajistil náhradní prostory pro žáky a žáci jsou spokojeni? Nejsem starostou Dobřan ani rodičem, který má své děti v ZŠ Dobřany, právě proto mohu tuto školu chválit a vzdávat jí obdiv. Podporu této škole můžeme vyjádřit svým obdivem, případně návštěvou

Dámy starostky a páni starostové, radní a zastupitelé obcí a měst, pokud se chcete inspirovat základní školou, tam kde to tzv. „funguje“, objednejte se u pana ředitele Grulicha.

Mně se věnoval i v pátečním odpoledni, s lehkostí a úsměvem mi odpovídal na všechny položené otázky.
Toliko krátký report o dobré praxi základní školy TRIVIUM PLUS, kterou se může pochlubit malá obec Dobřany v Orlických horách. Více o škole se můžete dozvědět na www.trivium.cz.

Mimochodem tato obec má méně obyvatel, než je počet žáků této základní školy.

Ing. Miroslav SAZEČEK

 

Zdroj fotografie: www.ziveobce.cz