Vzdělaná společnost

PROGRAM:

9:00-9:20       Registrace

9:20-9:25       Úvodní slovo

9:25-9:40       Politologické okénko: co je to liberální středová politika?

9:40-10:20      PROČ potřebujeme vzdělanou společnost?

Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy

Jan Lukačevič, popularizátor vědy

10:20-11:10     CO konkrétně potřebujeme změnit?

Lenka Štěpánová (Česká středoškolská unie, Učitel naživo)

Petr Gazdík (poslanec, radní pro školství Zlínského kraje)

Jiří Drahoš (senátor, předseda Výboru pro vzdělávání Senátu PČR)

11:10-11:50      JAK chceme ke vzdělané společnosti dospět?

Bob Kartous (Eduin) 

Mikuláš Bek (senátor, rektor MU)

11:50-12:30     Oběd (možnost prohlídky prostor Národní technické knihovny)

12:30-13:20     KDE se chceme inspirovat?

Velvyslanec Norska, velvyslanec Finska

13:20-14:00     Politologické okénko: vzdělaná společnost v intencích politiky liberálního středu – závěry a diskuse


Program konference ke stažení (pdf)

NAHORU